Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) - studia magisterskie w j. angielskim na UE Katowice

grupa osób promująca specjalność Quantitative Asset and Risk Management

ARIMA to program prowadzony w całości w języku angielskim, który w praktyczny sposób pokazuje zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach. Program specjalności kładzie nacisk na praktyczne możliwości pomiaru i wyceny ryzyka w każdym aspekcie zarządzania aktywami (zarówno na rynku finansowym jak i ubezpieczeniowym). Student tej specjalności ma unikalną możliwość uzyskania dodatkowego dyplomu (tzw. double degree) po uzyskaniu co najmniej 30 punktów ECTS w jednej z uczelni partnerskich  (Uniwersytet Boloński, University of Applied Sciences BFI Vienna, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi), bądź 60 ECTS w Uniwersytecie Florenckim. Dodatkowo, dzięki akredytacji CFA™ najlepsi studenci mogą otrzymać dofinansowanie egzaminów, natomiast akredytacja PRMIA pozwala na zaliczenie 1 z 2 egzaminów  PRM™ (Professional Risk Manager).

Masz jasno sprecyzowany cel, jesteś ambitny i wiesz czego chcesz? W świecie liczb i finansów czujesz się doskonale? Chcesz studiować na prestiżowych studiach, który dadzą Ci przepustkę do międzynarodowej kariery? Świat międzynarodowych finansów stoi dla Ciebie otworem! Jeśli marzysz o karierze w międzynarodowych instytucjach finansowych ARIMA jest dla Ciebie! Zyskujesz podwójny dyplom UE Katowice i uczelni z Bolonii / Florencji / Wiednia, a co za tym idzie szansę na międzynarodową karierę. Znajomość specjalistycznego języka branżowego sprawi, że bez trudu zdobędziesz pracę w międzynarodowych instytucjach finansowych. 

Program studiów 

Program specjalności ARIMA został tak skonstruowany, by wiedza teoretyczna dotycząca ryzyka oraz zarządzania aktywami zdobywana w trakcie studiów była harmonijnie zintegrowana z praktyką. Studenci tej specjalności poszerzają swą wiedzę z zakresu pomiaru różnego typu ryzyk, wyceny instrumentów finansowych oraz zarządzania nimi w oparciu o modele. Wykorzystanie programowania (R, MATLAB, Python) wspomaga proces przyswajania teorii tak, by wiedza stanowiła bazę do praktycznego poznania zaawansowanych technik modelowania i wyceny.

Zajęcia na specjalności prowadzone są w małych grupach. Indywidualne podejście do studenta pozwala na elastyczne planowanie zajęć (np. moduły 2 dni w tygodniu). Elastyczny czas nauki i dopasowanie terminów egzaminów dla osób pracujących to idealna opcja dla tych, którzy chcą rozpocząć karierę jeszcze w trakcie trwania studiów.

Wykładowcy

Wykwalifikowana kadra to w większości osoby z dużym doświadczeniem we współpracy międzynarodowej o bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. W pracy ze studentami łączą teorię z praktyką. Gościnnie na wykładach pojawiają się również profesorowie partnerskich uczelni, a także praktycy, m.in. z UBS Solution - biznesowego partnera specjalności (i całego kierunku Finanse i Rachunkowość).  

 • zdjęcie budynku CNTI wraz z cytatem
 • Zdjęcie kampusu z cytatem
 • Zdjęcie auli wykładowej z cytatem

Współpraca

Specjalność ARIMA, jest partnerem sieci naukowo-dydaktycznej INTQUANT www.quantitativefinance.eu oraz GrEnFIn grenfin.eu. Umożliwiają one studentom uczestnictwo w programach intensywnych (Intensive Programme) oraz szkołach letnich (Summer School).

Otrzymanie statusu uniwersytetu akredytowanego przez CFA Society (akredytacja CFA™) oraz przez PRMIA (akredytacja PRM™) pozwala studentom na regularne uczestnictwo w oferowanych projektach:   

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+ 

Poza wyjazdami w ramach specjalności (long term / short term mobility), studenci mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych. Studenci specjalności ARIMA najczęściej wyjeżdżają do Włoch i Austrii, choć niektórzy wybrali Singapur czy Tajwan.

Kompetencje po studiach 

Absolwent ARIMY zna i potrafi stosować zaawansowane techniki:

 • wyceny produktów finansowych i ubezpieczeniowych oraz ryzyka z nimi związanego (asset price valuation and risk measurement),
 • zarządzania aktywami (asset management),
 • pomiaru ryzyka w branży finansowej i ubezpieczeniowej (risk management),
 • projektowania i oceny produktów ubezpieczeniowych (insurance management),

Umowy double degree z prestiżowymi uniwersytetami (Uniwersytet Boloński, Uniwersytet Florencki) oraz akredytacje międzynarodowych organizacji (CFA™, PRM™) potwierdzają spełnienie wysokich standardów kształcenia, pozwalających na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Możliwości pracy po studiach 

Dzięki praktycznej znajomości biznesowego języka angielskiego oraz metod ilościowych, ukończenie specjalności ARIMA znacząco ułatwia zatrudnienie w instytucjach działających na rynku finansowym lub w jego otoczeniu: firmach konsultingowych i informatycznych, bankach inwestycyjnych i uniwersalnych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, oraz jednostkach nadzoru, zarówno w kraju jaki za granicą.

Absolwenci ARIMY nierzadko zajmują wysokie stanowiska w firmach, które umożliwiają wykorzystanie w praktyce ich wiedzy z przedmiotów ścisłych (tzw. działy Quant).

UWAGA! Film może wywoływać ataki epilepsji.

Po jakich kierunkach można studiować

Na specjalność ARIMA zapraszamy osoby z dobrą znajomością języka angielskiego (co najmniej B2), które chcą poznać praktyczne zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach. Odnajdą się u nas absolwenci Finansów i rachunkowości, Analityki finansowej, Informatyki, ale również matematyki, ekonofizyki, kierunków inżynierskich, itp.

Program studiów jest tak skonstruowany, aby absolwent dowolnego kierunku studiów I stopnia, zainteresowany tą tematyką, był w stanie osiągnąć sukces. Pierwszy semestr ma charakter wprowadzający do tematyki finansów i metod ilościowych, natomiast od drugiego semestru tematyka wykładów nawiązuje ściśle do problematyki zarządzania aktywami oraz ryzykiem.

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na tej specjalności jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana po złożeniu kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie i udokumentowaniu znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK. Jeżeli po tym czasie na twoim koncie w systemie IRK nadal nie będzie informacji o zaksięgowaniu opłaty, prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl podając informacje, kogo dotyczy sprawa lub zabierz je ze sobą podczas składania dokumentów.  

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

 5. Jeżeli opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana na koncie kandydata w IRK, zabierz potwierdzenie uiszczenia tej opłaty.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

* Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
W procesie rekrutacji kandydat może przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, jednak może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, nie później niż 9 września 2022 r. N
ieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna 85 PLN

Opłata za semestr 

1500 PLN

Limit miejsc 

25 - ograniczona liczba miejsc gwarantuje zajęcia w małych grupach, gdzie każdy student traktowany jest indywidualnie. 

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie na temat procesu rekrutacji? Zadaj je naszej specjalistce z działu rekrutacji Annie Maniurze:

Anna Maniura

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice