Przejdź do menu Przejdź do treści

Rachunkowość – ścieżka ACCA

1. OPIS SPECJALNOŚCI

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców i najlepiej rozpoznawanych biznesowych kwalifikacji zawodowych dla ekspertów z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania na świecie. Dzięki ACCA będziesz mógł łatwo znaleźć pracę w kraju i za granicą, zwiększysz swoje szanse na pracę na kierowniczych stanowiskach, awans oraz sukces zawodowy. ACCA współpracuje z pracodawcami, aby wspierać osoby aktywne zawodowo w rozwoju kompetencji. Program kwalifikacji bazuje na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach pracodawców. Egzaminy oparte są na studiach przypadków, które mają bezpośrednie odzwierciedlenie w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci ACCA zdobywają nie tylko twardą wiedzę, ale także praktyczne umiejętności biznesowe, które wspierają ich karierę i rozwój.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu: nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. Dzięki akredytacji specjalności w ACCA, studenci mają możliwość skorzystania z 9 zwolnień z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Możesz pracować jako:

  • Kontroler finansowy
  • Analityk biznesowy
  • Audytor
  • Główny księgowy
  • Zarządzający funduszami inwestycyjnymi
  • Manager ds. raportowania i manager ds. planowania i analiz
  • Dyrektor ds. ryzyka i dyrektor finansowy
  • ACCA daje także silne podstawy do pracy na stanowiskach zarządczych nie związanych z finansami.

4. AKREDYTACJE

Wydział Finansów i Ubezpieczeń otrzymał prestiżową akredytację ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) – największej i najszybciej rozwijającej się organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. ACCA zrzesza obecnie ponad 241 000 wykwalifikowanych księgowych. Zgodnie z przekonaniem, że księgowość jest niezbędna, aby gospodarki mogły się rozwijać i prosperować, ACCA pracuje na całym świecie, aby rozwijać ten zawód i uczynić społeczeństwo bardziej sprawiedliwym i transparentnym.

5. DODATKOWE INFORMACJE

O przyjęcie na specjalność Rachunkowość – ścieżka ACCA na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym, nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne, na kierunku Finanse i rachunkowość lub pokrewnych, którzy posiadają niezbędne kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości wymagane do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na tej specjalności.

Weryfikacja posiadanych kompetencji w zakresie finansów i rachunkowości następuje na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem określającym program kształcenia.

Pamiętaj, że wybór specjalności Rachunkowość – ścieżka ACCA (ACCA) na kierunku Finanse i Rachunkowość (II stopnia) odbywa się na etapie rekrutacji, a nie w trakcie studiów.

Skany powyższych dokumentów należy przesłać poprzez formularz elektroniczny przed złożeniem dokumentów.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3