Rachunkowość – ścieżka ACCA

1. OPIS SPECJALNOŚCI

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców i najlepiej rozpoznawanych biznesowych kwalifikacji zawodowych dla ekspertów z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania na świecie. Dzięki ACCA będziesz mógł łatwo znaleźć pracę w kraju i za granicą, zwiększysz swoje szanse na pracę na kierowniczych stanowiskach, awans oraz sukces zawodowy. ACCA współpracuje z pracodawcami, aby wspierać osoby aktywne zawodowo w rozwoju kompetencji. Program kwalifikacji bazuje na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach pracodawców. Egzaminy oparte są na studiach przypadków, które mają bezpośrednie odzwierciedlenie w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci ACCA zdobywają nie tylko twardą wiedzę, ale także praktyczne umiejętności biznesowe, które wspierają ich karierę i rozwój.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu: nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. Dzięki akredytacji specjalności w ACCA, studenci mają możliwość skorzystania z 9 zwolnień z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Możesz pracować jako:

  • Kontroler finansowy
  • Analityk biznesowy
  • Audytor
  • Główny księgowy
  • Zarządzający funduszami inwestycyjnymi
  • Manager ds. raportowania i manager ds. planowania i analiz
  • Dyrektor ds. ryzyka i dyrektor finansowy
  • ACCA daje także silne podstawy do pracy na stanowiskach zarządczych nie związanych z finansami.

4. DODATKOWE INFORMACJE

O przyjęcie na specjalność Rachunkowość – ścieżka ACCA na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym, nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne, na kierunku Finanse i rachunkowość lub pokrewnych, którzy posiadają niezbędne kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości wymagane do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na tej specjalności.

Weryfikacja posiadanych kompetencji w zakresie finansów i rachunkowości następuje na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem określającym program kształcenia.

Skany powyższych dokumentów należy przesłać poprzez formularz elektroniczny przed złożeniem dokumentów.

Wydział Finansów i Ubezpieczeń otrzymał prestiżową akredytację ACCA – the Association of Chartered Certified Accountants – największej i najszybciej rozwijającej się organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości na świecie w 2014r.