Gospodarka cyfrowa - studia licencjackie na UE Katowice

Studenci siedzący przy laptopie

Cyfryzacja gospodarki trwa od pewnego czasu, wzmacniając rolę i znaczenie technologii i zasobów cyfrowych w biznesie, administracji, kulturze, edukacji i relacjach społecznych. Przyspieszone przez pandemię, przymusowe przejście z dominującego modelu offline do działalności online okazało się dla wielu organizacji wyjątkowo trudne. W wielu organizacjach dotychczasowe umiejętności kadry okazały się niewystarczające, aby spełnić wymagania coraz bardziej zaawansowanej digitalizacji. 

Kierunek Gospodarka cyfrowa jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez cyfrowy świat. Program studiów zbudowany został tak, abyś w trakcie nauki poznał i zrozumiał procesy transformacji cyfrowej oraz ich konsekwencje.

Dlaczego warto?

Podczas studiów na kierunku Gospodarka cyfrowa uzyskasz kompetencje cyfrowe, które są kluczem do sukcesu w życiu i pracy zawodowej, zdobędziesz doświadczenie zawodowe w biznesie (pół roku praktyki) oraz certyfikat GoogleAds / GoogleAnalytics. Zapewniamy możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, wizyty studyjne, wykłady praktyków biznesu. A to wszystko przy wsparciu merytorycznym, dydaktycznym i rozwojowym na każdym etapie studiów, w atmosferze sprzyjającej realizacji własnych pasji badawczych w ramach projektów i kół naukowych lub programów tutorskich. 

Kompetencje po studiach 

Wybierając kierunek Gospodarka cyfrowa rozwiniesz swoje kompetencje cyfrowe, czyli umiejętności w zakresie gromadzenia, analizowania i wizualizacji danych, umiejętności programowania, zwinnego zarządzania i projektowania oraz wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Na rynku pracy wyróżnisz się byciem innowacyjnym, otwartym, wrażliwym, odpowiedzialnym i świadomym. Swoją profesjonalną wiedzą i umiejętnościami będziesz mógł wspierać lub aktywnie kreować procesy transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach, działających w takich branżach, jak: 

 • finanse i ubezpieczenia, 
 • kultura i rozwój, 
 • hotelarstwo, 
 • gastronomia, 
 • transport i magazynowanie, 
 • handel, 
 • usługi, 
 • przemysł, 
 • szkolnictwo, 
 • administracja, 
 • opieka zdrowotna, 
 • sektor użyteczności publicznej.

Możliwości pracy po studiach 

Po ukończeniu studiów będziesz mógł zajmować stanowiska, na które obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie: m.in. 

 • analityk danych, 
 • Data Scientist
 • specjalista Big Data, 
 • specjalista ds. marketingu cyfrowego i strategii, ds. rozwoju biznesu, ds. transformacji cyfrowej, 
 • analityk bezpieczeństwa informacji, 
 • twórca oprogramowania i aplikacji, 
 • menedżer projektu, 
 • specjalista od baz danych i sieci, 
 • analityk ds. zarządzania i organizacji, 
 • specjalista ds. rozwoju organizacji, 
 • specjalista ds. zarządzania ryzykiem (stanowiska na podstawie Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum

oraz 

 • Digital Marketing Manager, 
 • Analytics Manager, 
 • Digital Strategist, 
 • Digital Marketing Specialist, 
 • Digital Specialist, 
 • Digital Consultant (stanowiska na podstawie LinkedIn).  

Program studiów 

Zajęcia na kierunku Gospodarka cyfrowa są prowadzone przy wsparciu technologii informatycznych, w formach aktywizujących do twórczej pracy. Większość z nich to zajęcia praktyczne (ćwiczenia lub laboratoria komputerowe). Studenci pracują indywidualnie lub grupowo, a zadania koncentrują się na projektach, raportach, prezentacjach koncepcji rozwiązań występujących w praktyce problemów gospodarczych, uczymy nowocześnie wykorzystując m.in.: 

 • design thinking, 
 • burzę mózgów, 
 • flipped classroom, 
 • webquest, 
 • metodę obserwacyjną, 
 • projekty edukacyjne i gry dydaktyczne, 
 • odgrywanie ról,
 •  symulacje biznesowe, 
 • finansowe, informatyczne. 

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych posiadających doświadczenie w projektach na rzecz praktyki gospodarczej oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi, przedstawicieli praktyki gospodarczej (w tym przedsiębiorstw i organizacji wspomagających biznesowo procesy transformacji cyfrowej w podmiotach gospodarczych), specjalistów z zakresu:

 • analityki cyfrowej, 
 • zarządzania systemami informatycznymi, 
 • technologii chmurowych, 
 • cyberbezpieczeństwa, 
 • sieci społecznościowych,
 • digital marketingu, 
 • e-kultury, 
 • e-sportu, etc.
 • Zdjęcie Prorektora Roberta Wolnego z jego komentarzem
 • Zdjęcie Pani Kamili Bartuś z jej komentarzem
 • Zdjęcie Pani Magdaleny Jaciow z jej komentarzem

Współpraca

Lista firm, z którymi współpracujemy stale się wydłuża. W ramach sukcesywnie podpisywanych umów partnerskich, będziesz mógł wybrać firmę, w której zdobędziesz staż (6 miesięcy praktyki obowiązkowej) lub napiszesz pracę dyplomową. Oferujemy Ci również możliwość udziału w projektach badawczych realizowanych między innymi w Katedrach: Badań nad Gospodarką Cyfrową, Badań Konsumpcji, Informatyki Ekonomicznej, Uczenia Maszynowego. Będziesz mógł zaangażować się w działalność istniejących Kół Naukowych (np. Hashtag) lub założyć nowe koło naukowe.

Infrastruktura 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+ 

Studenci UE Katowice mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, Portugalii, Włoch ale również Stanów Zjednoczonych, Chile czy Korei Południowej.

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 • kontynuować naukę na II stopniu Gospodarka cyfrowa,
 • wybrać inny, pokrewny kierunek, np. Ekonomia, Finanse, Zarządzanie, Przedsiębiorczość i finanse, Informatyka. 

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

Wejdź na stronę www.irk.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.  

Pamiętaj aby spełniało wymogi, które są opisane w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM !

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja).

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie. 

W wyznaczonym terminie ( 15 lipca 2021) w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów.

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

 5. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Sprawdź w harmonogramie dni i godziny pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim są bezpłatne dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka.

Opłata rekrutacyjna 85 PLN

Progi punktowe

Gospodarka cyfrowa to nowy kierunek w ofercie, więc nie posiada jeszcze progu punktowego. Progi punktowe podawane na stronie Uczelni pochodzą z poprzednich rekrutacji i ustalane są na podstawie wyników maturalnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie. 

Limit miejsc 

50

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice