Gospodarka cyfrowa - studia licencjackie na UE Katowice

Studenci siedzący przy laptopie

Cyfryzacja gospodarki trwa od pewnego czasu, wzmacniając rolę i znaczenie technologii i zasobów cyfrowych w biznesie, administracji, kulturze, edukacji i relacjach społecznych. Przyspieszone przez pandemię, przymusowe przejście z off-line do on-line okazało się dla wielu organizacji wyjątkowo trudne. W wielu organizacjach dotychczasowe umiejętności kadry okazały się niewystarczające, aby spełnić wymagania coraz bardziej zaawansowanej digitalizacji. 

Kierunek Gospodarka cyfrowa jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez cyfrowy świat. Program studiów zbudowany został tak, abyś w trakcie nauki poznał i zrozumiał procesy transformacji cyfrowej oraz ich konsekwencje.

Dlaczego warto?

Podczas studiów na kierunku Gospodarka cyfrowa uzyskasz kompetencje cyfrowe, które są kluczem do sukcesu w życiu i pracy zawodowej, zdobędziesz doświadczenie zawodowe w biznesie (odbywając pół roku obowiązkowej praktyki na trzecim roku studiów) oraz certyfikat GoogleAds/GoogleAnalytics. Zapewniamy możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, wizyty studyjne, wykłady praktyków biznesu, ciekawe szkolenia, warsztaty i spotkania. Otrzymasz wsparcie merytoryczne i dydaktyczne na każdym etapie studiów. Będziesz mógł realizować własne pasje w ramach różnych ciekawych projektów, kół naukowych lub programów tutorskich. Poznasz zaangażowanych, profesjonalnych i sympatycznych wykładowców, dla których młodzieńcza energia studentów to siła napędowa do działania. 

Kompetencje po studiach 

Wybierając kierunek Gospodarka cyfrowa rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie gromadzenia, analizowania i wizualizacji danych, umiejętności programowania, zwinnego zarządzania i projektowania oraz wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Uczymy innowacyjności, otwartości, wrażliwości, odpowiedzialności i świadomego działania. A to są cechy, których poszukują pracodawcy! Swoją profesjonalną wiedzą i umiejętnościami będziesz mógł wspierać lub aktywnie kreować procesy transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach, działających w takich branżach, jak: 

 • finanse i ubezpieczenia, 
 • kultura i rozwój, 
 • hotelarstwo, 
 • gastronomia, 
 • transport i magazynowanie, 
 • handel, 
 • usługi, 
 • przemysł, 
 • szkolnictwo,
 • administracja, 
 • opieka zdrowotna, 
 • sektor użyteczności publicznej.

Możliwości pracy po studiach 

Po ukończeniu studiów będziesz mógł zajmować stanowiska, na które obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie: m.in. 

 • analityk danych, 
 • Data Scientist, 
 • specjalista Big Data, 
 • specjalista ds. marketingu cyfrowego i strategii, ds. rozwoju biznesu, ds. transformacji cyfrowej, 
 • analityk bezpieczeństwa informacji, 
 • twórca oprogramowania i aplikacji, 
 • menedżer projektu, 
 • specjalista od baz danych i sieci, 
 • analityk ds. zarządzania i organizacji, 
 • specjalista ds. rozwoju organizacji, 
 • specjalista ds. zarządzania ryzykiem (stanowiska na podstawie Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum) 

oraz 

 • Digital Marketing Manager, 
 • Analytics Manager, 
 • Digital Strategist, 
 • Digital Marketing Specialist, 
 • Digital Specialist, 
 • Digital Consultant (stanowiska na podstawie LinkedIn).  

Program studiów 

Zajęcia na kierunku Gospodarka cyfrowa są prowadzone przy wsparciu technologii informatycznych, w formach aktywizujących do twórczej pracy. Większość z nich to zajęcia praktyczne (ćwiczenia lub laboratoria komputerowe). Studenci pracują indywidualnie lub grupowo, a zadania koncentrują się na projektach, raportach, prezentacjach koncepcji rozwiązań występujących w praktyce problemów gospodarczych, uczymy nowocześnie wykorzystując m.in.: 

 • design thinking, 
 • burzę mózgów, 
 • flipped classroom, 
 • webquest, 
 • metodę obserwacyjną, 
 • projekty edukacyjne i gry dydaktyczne, 
 • odgrywanie ról,
 • symulacje biznesowe, 
 • finansowe, informatyczne. 

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak: technologie cyfrowe, grafika komputerowa, tworzenie stron i sklepów internetowych, cyberbezpieczeństwo, marketing 4.0, przemysł 4.0, podstawy programowania, analiza i wizualizacja danych, technologie chmurowe, systemy CRM, wprowadzenie do sztucznej inteligencji, prawo nowych technologii, systemy ekspertowe i systemy wspomagania decyzji. Będziesz mógł również doskonalić język angielski, wybierając przedmioty prowadzone w tym języku.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych posiadających doświadczenie w projektach na rzecz praktyki gospodarczej oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi, przedstawicieli praktyki gospodarczej (w tym przedsiębiorstw i organizacji wspomagających biznesowo procesy transformacji cyfrowej w podmiotach gospodarczych), specjalistów z zakresu:

 • analityki cyfrowej, 
 • zarządzania systemami informatycznymi, 
 • technologii chmurowych, 
 • cyberbezpieczeństwa, 
 • sieci społecznościowych,
 • digital marketingu, 
 • e-kultury, 
 • e-sportu, etc.
 • Zdjęcie Pani Kamili Bartuś z jej komentarzem
 • Zdjęcie Pani Magdaleny Jaciow z jej komentarzem
 • kierownik katedry badań nad gospodarką cyfrową Robert Wolny, cytat

Współpraca

Lista firm, z którymi współpracujemy stale się wydłuża. Z listy partnerów kierunku będziesz mógł wybrać firmę, w której zrealizujesz 6 miesięczną praktykę obowiązkową. Oferujemy Ci również możliwość udziału w projektach badawczych realizowanych w Katedrach: Badań nad Gospodarką Cyfrową i Informatyki Ekonomicznej. Będziesz mógł zaangażować się w działalność Koła Naukowego Digital Innovation i realizować z nami wiele ciekawych przedsięwzięć.  

 

Infrastruktura 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+ 

Studenci UE Katowice mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie).  Najczęściej wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, Portugalii, Włoch ale również Stanów Zjednoczonych, Chile czy Korei Południowej.

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 • kontynuować naukę na II stopniu Gospodarka cyfrowa,
 • wybrać inny, pokrewny kierunek, np. Ekonomia, Finanse, Zarządzanie, Przedsiębiorczość i finanse, Informatyka.

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

Opłaty

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim są bezpłatne dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka.

Opłata rekrutacyjna 85 PLN

Progi punktowe

110 punktów - tyle w roku akademickim 2022/2023 wynosił próg punktowy na kierunek Gospodarka cyfrowa. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc 

50

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice