Gospodarka cyfrowa

Kierunek w przygotowaniu, więcej informacji wkrótce.

1. OPIS STUDIÓW

Kształcenie w ramach kierunku Gospodarka Cyfrowa będzie opierało się na rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji, związanych z elementami gospodarki cyfrowej (w obszarze: pracy 4.0; rynku 4.0; konsumpcji 4.0; produkcji 4.0; administracji 4.0 i globalizacji 4.0).

W gospodarce cyfrowej kluczowego znaczenia nabierają kompetencje, które odróżniają pracę człowieka od pracy systemów informatycznych, robotów czy sztucznej inteligencji.

Zalicza się do nich kompetencje: poznawcze, społeczne oraz cyfrowe i techniczne.

2. KORZYŚCI

Studiując na kierunku Gospodarka cyfrowa studenci rozwiną umiejętności:

  • cyfrowe, które są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie,
  • uniwersalne, pozwalające na pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w różnych kontekstach, niezależnych od branży (wyszukiwanie i selekcja informacji, krytyczne myślenie, przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, praca w grupie i komunikowanie).

Więcej informacji na temat kierunku wkrótce.