Przejdź do menu Przejdź do treści

Programowanie rozwoju miast

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność skupia się na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach niezbędnych dla ekonomisty i stratega miejskiego. Współczesne postrzeganie procesów rozwoju miast, miejskich obszarów funkcjonalnych oraz metropolii wymaga umiejętności praktycznych (I-szy stopień studiów) oraz szerokiej wiedzy (II stopień studiów) na temat zagadnień gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Stąd też specjalność zakłada realizację przedmiotów takich jak: metody analizy miejskiej, logistyka miasta, zarządzanie publiczne, innowacje, Urban&Business Lab, marketing miejski, metody analizy rynku miejskiego, ekonoma sektora publicznego, ICT w biznesie i administracji, ekonoma środowiska, instrumenty wsparcia rozwoju miast, nowe koncepcje rozwoju, studia foresightowe, przedsiębiorczość społeczna, governance, geomarketingiem, monitoring i ewaluacja rozwoju miast.

Tak szerokie spektrum zagadnień wpisuje się z jednej strony w praktyczny, jak i gólnoakademicki profil kształcenia w zakresie gospodarki miejskiej, z drugiej zaś stanowi podstawę dla sprawnej współpracy przyszłego ekonomisty miejskiego z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi, sektorem biznesu oraz społecznością lokalną.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

  • zapoznasz się z aktualną wiedzę o miastach województwa śląskiego, wybranych miastach w Polsce, studiach przypadku projektów realizowanych w miastach innych krajów
  • pozyskasz umiejętności pracy w zespole i kreowania rozwiązań w ramach (i) Urban&Business Lab (rozwiązania dla miast i firm), (ii) praktyki zawodowej realizowanej pod patronatem Miasta Katowice, a także innych miast wspierających Kierunek, (iii) wykładów prowadzonych przez praktyków
  • nabędziesz kwalifikacje przygotowania i prezentacji: (i) raportów diagnostycznych o sytuacji miast, metropolii (ii) analiz ewaluacyjnych; (iii) dokumentacji strategicznej (strategie, programy rozwoju, rewitalizacji) i projektowej (koncepcje projektu, studia wykonalności); (iv) elementów studiów zagospodarowania przestrzennego; (v) analiz ekonomiczno-przestrzennych (prezentacja zjawisk z wykorzystaniem narzędzi GIS)

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Kompetencje oferowane przez specjalność, szczególnie w policentrycznym regionie miejskim jaki stanowi 4,5 mln województwo śląskie, są pożądane przez: instytucje państwowe, samorządy terytorialne miast, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Popyt na absolwentów tej specjalności rejestrowany jest także przez spółki miejskie (zarządzające infrastrukturą: transportową, kultury i wydarzeń, sportowo-rekreacyjną, edukacyjną, terenami zielonymi, energetyczną, recyklingiem odpadów, wodno-kanalizacyjną), a także przez firmy świadczące usługi na rzecz miast (m.in. konsulting, promocja, planowanie przestrzenne, rozwiązania tele-informatyczne).

Stanowiska pracy na początku kariery zawodowej: specjalista/młodszy specjalista; analityk, asystent/młodszy project manager w działach rozwoju, planowania, promocji, zarządzania funduszami UE w/w podmiotach.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Projekty dla studentów:

Dalsze informacje o Kierunku: www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/ke/katedra-badan-strategicznych-i-regionalnych/oferta-dydaktyczna/kierunek-gospodarka-miejska-i-nieruchomosci.html 

Strona FB:

www.facebook.com/RozwojMiast/ 

Pytania:

Kurator Kierunku: Adam Drobniak: adam.drobniak@ue.katowice.pl
Menedżer Kierunku: Radosław Cyran: radoslaw.cyran@ue.katowice.pl

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3