Przejdź do menu Przejdź do treści

Analityka przestrzenna i środowiskowa

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność stanowi odpowiedź na wyzwania przestrzenne i środowiskowe przed którym stoją miasta, obszary metropolitalne, obszary wiejskie oraz regiony.

 • Chcemy, aby nasi studenci rozumieli w jaki sposób mieszkańcy i firmy podejmują decyzje lokalizacyjne oraz potrafili je analizować wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczne.
 • Chcemy, aby nasi studenci posiadali umiejętności w zakresie obsługi oprogramowania typu GIS umożliwiających wykonywanie szerokiego spektrum analiz, prognoz i symulacji.
 • Chcemy, aby nasi studenci mieli świadomość walorów przestrzeni związanych z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym oraz pojmowali przestrzeń nie tylko w kategoriach rynkowych, ale również jako dobro wspólne.
 • Chcemy, aby nasi studenci posiadali umiejętność formułowania rekomendacji w zakresie polityki przestrzennej, mieli kompetencje społeczne pozwalające na działanie w interdyscyplinarnych zespołach oraz potrafili stosować partycypacyjne podejście w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych i środowiskowych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studenci specjalności na studiach I stopnia nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • ekonomicznych, prawnych, technicznych i środowiskowych aspektów gospodarowania przestrzenią,
 • wykorzystywania danych przestrzennych, tworzenia baz danych i ich integracji oraz przetwarzania przy wykorzystaniu narzędzi GIS,
 • analiz przestrzennych i środowiskowych,
 • symulacji przestrzennych,
 • wyceny dóbr nierynkowych,
 • monitoringu i ewaluacji projektów.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do pracy w zawodach:

 • analityk danych przestrzennych,
 • ekspert ds. projektów środowiskowych,
 • pracownik wydziałów ochrony środowiska na różnych szczeblach administracji publicznej,
 • menedżer w instytucjach samorządowych i agendach publicznych,
 • konsultant zajmujący się analizami rynkowymi, sporządzaniem ocen oddziaływania na środowisko i przeglądami ekologicznymi,
 • pracownik podmiotów gospodarki komunalnej.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci specjalności aktywnie działają w dwóch kołach naukowych funkcjonujących przy Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej:

 • Koło Naukowe Nieruchomości,
 • Koło Naukowe CityinSight.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3