Przejdź do menu Przejdź do treści

Analityka przestrzenna i środowiskowa

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność stanowi odpowiedź na wyzwania przestrzenne i środowiskowe przed którym stoją miasta, obszary metropolitalne, obszary wiejskie oraz regiony.

 • Chcemy, aby nasi studenci rozumieli w jaki sposób mieszkańcy i firmy podejmują decyzje lokalizacyjne oraz potrafili je analizować wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczne.
 • Chcemy, aby nasi studenci posiadali umiejętności w zakresie obsługi oprogramowania typu GIS umożliwiających wykonywanie szerokiego spektrum analiz, prognoz i symulacji.
 • Chcemy, aby nasi studenci mieli świadomość walorów przestrzeni związanych z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym oraz pojmowali przestrzeń nie tylko w kategoriach rynkowych, ale również jako dobro wspólne.
 • Chcemy, aby nasi studenci posiadali umiejętność formułowania rekomendacji w zakresie polityki przestrzennej, mieli kompetencje społeczne pozwalające na działanie w interdyscyplinarnych zespołach oraz potrafili stosować partycypacyjne podejście w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych i środowiskowych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studenci specjalności na studiach II stopnia nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zarządzania danymi i projektami o charakterze przestrzennym i środowiskowym, dzięki czemu posiadają kompetencje umożliwiające nadzorowanie zespołami projektowymi i zadaniowymi działającymi w tym obszarze,
 • zarządzania swoim przedsiębiorstwem, w tym tworzyć nowoczesne inicjatywy start-upowe oraz rozwijać technologię opartą na przepływie danych cyfrowych,
 • nowoczesnych metod i technik prowadzenia działalności gospodarczej oraz publicznej wpisujących się z jednej strony w tzw. smart rozwój, a z drugiej w trend „zielonej” gospodarki i zrównoważonego rozwoju,
 • prośrodowiskowej i prospołecznej orientacji podmiotów gospodarczych, administracji publicznej i organizacji społecznych,
 • gospodarowania geoinformacją oraz big data, która umożliwia nie tylko korzystanie z gotowych źródeł danych przestrzennych, ale również tworzenie nowych lub modernizację istniejących,
 • zarządzania kwestiami środowiskowymi w różnych instytucjach oraz znajomość zasady rachunku ekonomicznego w ochronie środowiska.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do pracy w zawodach:

 • analityk danych przestrzennych,
 • analityk danych rynkowych,
 • analityk rynku,
 • lider interdyscyplinarnych zespołów ds. rewitalizacji, analizy i oceny inwestycji,
 • pracownik ośrodków badawczych i analitycznych związanych z bazami danych przestrzennych,
 • menedżer w interdyscyplinarnych zespołach projektowych w podmiotach gospodarczych,
 • menedżer w instytucjach samorządowych i agendach publicznych,
 • ekspert strategii ekoinnowacyjnych,
 • pracownik funduszy środowiskowych.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci specjalności aktywnie działają w dwóch kołach naukowych funkcjonujących przy Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej:

 • Koło Naukowe Nieruchomości,
 • Koło Naukowe CityinSight.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3