Informatyka i ekonometria

1. OPIS STUDIÓW

Celem kształcenia na kierunku Informatyka i ekonometria jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania nowoczesnymi organizacjami opartymi na wiedzy,
 • racjonalnego wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych dla sprawnego przetwarzania informacji oraz komunikowania się wewnątrz organizacji, a także w relacjach z jej otoczeniem,
 • zastosowania nowoczesnych metod podejmowania decyzji oraz technologii informatycznych, wspierających zarządzanie organizacją.

Studenci kierunku Informatyka i Ekonometria wyróżniają się wysokim profesjonalizmem i etyką zawodową, zdolni są sprostać wyzwaniom jutra w erze społeczeństwa wiedzy i gospodarki elektronicznej integrującej się Europy i globalizującego się świata.

Kierunek kształci zatem ekonomistów-informatyków, specjalizujących się w modelowaniu i analizie rzeczywistości ekonomicznej oraz projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspomagających działalność operacyjną w organizacjach, a także jej analizę oraz podejmowanie decyzji menedżerskich.

2. KORZYŚCI

Absolwent tego kierunku oprócz umiejętności informatycznych zdobywa podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu także sprawnie poruszać się w sferze biznesu.

Kompetencje analityczne i informatyczne w obszarze zarządzania organizacjami są kształtowane w trakcie realizacji dwóch części programu: kierunkowej i specjalizacyjnej. Celem części kierunkowej jest przygotowanie absolwenta o następujących umiejętnościach: konfigurowania stanowiska komputerowego, analizy i projektowania systemów informatycznych, programowania komputerów. Dodatkowo student zostaje wyposażony w wiedzę z zakresu podstaw systemów decyzyjnych oraz Business Intelligence.

Wybór odpowiedniej specjalności pozwala na zgłębienie technologii informatycznych i komunikacji, stosowanie metod ilościowych w podejmowaniu decyzji związanych działalnością przedsiębiorstw.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w laboratoriach komputerowych, w trakcie których student nabywa praktycznych umiejętności. Wykwalifikowana kadra to w dużej części praktycy doskonale zaznajomieni z technologią teleinformacyjną, znający aktualne trendy w dziedzinie informatyki.

W trakcie zajęć studenci korzystają ze specjalistycznego oprogramowania do projektowania systemów informatycznych i zarządzania sieciami (oprogramowanie firmy CISCO). Poznają systemy operacyjne (Windows, Unix) oraz oprogramowanie biznesowe firmy SAP, Comarch, IFS. Korzystają ze specjalistycznego oprogramowania SPSS, Statistica, GRETL czy R. Studenci w ramach licencji akademickiej mają nieodpłatny dostęp do pakietów oprogramowania. W pracy ze studentami duży nacisk kładziony jest na umiejętność praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy.

4. SPECJALNOŚCI

SpecjalnośćI stopieńII Stopień
Analityka danych+
Biznes elektroniczny ++
Inżynieria wiedzy+
Zarządzanie projektami+

5. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci mogą aktywnie uczestniczyć w pracach kół naukowych:

 • Koło Naukowe Badań Operacyjnych,
 • Koło Naukowe Marketingu "Meritum",
 • Koło Naukowe Informatyki "Informaticus”,
 • Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania,
 • Studenckie Koło Naukowe „SCIENTIA INGENIUM”,
 • Studenckie Koło Naukowe Biznesowych Gier Komputerowych,
 • Koło Naukowe Komunikacji Społecznej "Innowacje".

Uniwersytet Ekonomiczny współpracuje z następującymi klastrami:

 • Śląski Klaster IT,
 • Klaster Nowoczesnych Systemów Transportowych,
 • "Technology Cluster" /Klaster Technologiczny.

Studenci kierunku Informatyka i ekonometria są chętnie zapraszani na spotkania z przedstawicielami biznesu, którzy przedstawiają im swoje oferty kształcenia lub zatrudnienia. Wśród przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą wymienia się: Accenture, Comarch, PwC, IBM, Sapiens, BPSC, Fujitsu, Cagemini Data Services, czy ING Services.