Informatyka i ekonometria

1. OPIS STUDIÓW

Celem kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • zarządzania nowoczesnymi organizacjami opartymi na wiedzy,
  • racjonalnego wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych dla sprawnego przetwarzania informacji oraz komunikowania się wewnątrz organizacji, a także w relacjach z jej otoczeniem,
  • analityki danych, 
  • zastosowania nowoczesnych metod podejmowania decyzji oraz technologii informatycznych, wspierających zarządzanie organizacją,
  • nowoczesnych systemów informatycznych biznesu,
  • nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych wspomagania zarządzanie projektami.

Studenci kierunku Informatyka i Ekonometria wyróżniają się wysokim profesjonalizmem i etyką, zdolni są sprostać wyzwaniom jutra w erze społeczeństwa wiedzy i gospodarki elektronicznej integrującej się Europy i globalizującego się świata. Ponadto działają w kołach naukowych realizując projekty dla praktyki gospodarczej i oryginalne prace badawcze, uczestniczą w konkursach organizowanych przez firmy i instytucje.

Kierunek kształci ekonomistów-informatyków, specjalizujących się w modelowaniu i analizie rzeczywistości ekonomicznej oraz projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspomagających działalność operacyjną w organizacjach, jej analizę oraz podejmowanie decyzji menedżerskich.  

2. KORZYŚCI

Absolwent tego kierunku oprócz umiejętności informatycznych zdobywa podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu także sprawnie poruszać się w sferze biznesu. 

Kompetencje analityczne i informatyczne w obszarze zarządzania organizacjami są kształtowane w trakcie realizacji dwóch części programu: kierunkowej i specjalizacyjnej. Celem części kierunkowej jest przygotowanie absolwenta o następujących umiejętnościach: konfigurowania stanowiska komputerowego, analizy i projektowania systemów informatycznych, programowania komputerów. Dodatkowo student zostaje wyposażony w wiedzę z zakresu podstaw systemów decyzyjnych, Business Intelligence oraz analityki danych zgodnie z wymaganiami certyfikatu SAS Institute. Studenci za dobre wyniki w nauce otrzymują dodatkowo certyfikat SAS Institute. 

Wybór odpowiedniej specjalności pozwala na zgłębianie technologii informatycznych i komunikacji oraz metod ilościowych stosowanych w podejmowaniu decyzji związanych z działalnością przedsiębiorstw.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w laboratoriach komputerowych, w trakcie których student nabywa praktycznych umiejętności. Wykwalifikowana kadra to w dużej części praktycy doskonale zaznajomieni z technologią teleinformacyjną, znający aktualne trendy w dziedzinie informatyki.

W trakcie zajęć studenci korzystają ze specjalistycznego oprogramowania do projektowania systemów informatycznych zarządzania sieciami (oprogramowanie firmy CISCO), poznają systemy operacyjne (Windows, Unix) oraz oprogramowanie biznesowe firmy SAP, Comarch, IFS. Korzystają ze specjalistycznego oprogramowania SPSS, Statistica, Gretl czy R. Studenci w ramach licencji akademickiej mają nieodpłatny dostęp do pakietów oprogramowania. W pracy ze studentami duży nacisk kładziony jest na umiejętność praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy.

4. SPECJALNOŚCI

SpecjalnośćI stopieńII Stopień
Analityka danych+
Biznes elektroniczny ++
Inżynieria wiedzy+
Zarządzanie projektami+

5. DODATKOWE INFORMACJE

Studenci kierunku mogą uczestniczyć w pracach kół naukowych, m.in.: 

  • Koło Naukowe Informatyki „Informaticus”,
  • Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania,
  • Studenckie Koło Naukowe „Scienta Ingenium”.

Studenci kierunku Informatyka i Ekonometria są chętnie zapraszani na spotkania z przedstawicielami biznesu, którzy przedstawiają im swoje oferty kształcenia lub zatrudnienia. Wśród przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą wymienia się: Accenture, Comarch, PwC, IBM, Sapiens, BPSC, Fujitsu, Cagemini Data Services, ING Tech Poland, oraz SAS Institute.

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice