International Business

Studia w języku angielskim

1. OPIS STUDIÓW

Biznes międzynarodowy obejmuje wszystkie transakcje podejmowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach międzynarodowych. By transakcje te mogły mieć miejsce muszą być stworzone międzynarodowe struktury operacyjne odmienne od tych, które są stosowane w operacjach na rynku krajowym. Wiedza na temat tych struktur i sposobów funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym jest podstawą podejmowania decyzji przez współczesnych menedżerów.

Kierunek International Business to program wyróżniający się nowoczesnym podejściem do procesu studiowania, wykorzystujący najnowsze metody dydaktyczne, oferujący programy międzynarodowe typu Intensive Programmes, zajęcia dydaktyczne z profesorami z zagranicy w otoczeniu międzynarodowym. Program studiów został przygotowany w oparciu o szczegółową analizę wymagań rynku pracy, a także wiodące kierunki w obszarze biznesu międzynarodowego przy uwzględnieniu solidnych podstaw ekonomii, prawa, finansów i zarządzania, w ujęciu międzynarodowym. Językiem wykładowym jest język angielski.

Realizacja programu International Business pozwoli absolwentom tego kierunku na zdobycie wiedzy dotyczącej najbardziej aktualnych zjawisk zachodzących w globalnej gospodarce, zrozumienie międzynarodowych uwarunkowań prowadzenia biznesu oraz funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym w przekroju najważniejszych obszarów funkcjonalnych.

2. KORZYŚCI

Absolwent International Business potrafi:

 • Prowadzić działalność gospodarczą na rynkach europejskich, w powiązaniu z rynkiem globalnym;
 • Zarządzać małą i średnią firmą zaangażowaną w wymianę międzynarodową bądź funkcjonującą w ramach międzynarodowych sieci;
 • Diagnozować, projektować i realizować strategiczne aspekty funkcjonowania międzynarodowych korporacji i grup kapitałowych lub poszerzyć swoje umiejętności w zakresie zarządzania międzykulturowego;
 • Prowadzić badania na rynkach międzynarodowych i interpretować ich wyniki.

Po ukończeniu studiów można pracować jako:

 • Specjalista ds. handlu zagranicznego, w instytucjach administracji publicznej związanych z międzynarodową współpracą gospodarczą, w szczególności w instytucjach Unii Europejskiej;
 • Menedżer w międzynarodowej korporacji i w zależności od wybranej ścieżki kształcenia, zajmować stanowisko: dyrektora zarządzającego (CEO), menedżera odpowiedzialnego za finanse przedsiębiorstwa (CFO) lub marketing (CMO);
 • Specjalista w firmie międzynarodowej jako menadżer produktu/marki (Brand Manager), kierować działem PR i komunikacji (PR & Communications), czy działem kadr (Human Resource);
 • Pracownik międzynarodowych agencji badawczych i konsultingowych, reklamowych, PR oraz firmach headhunterskich.

Przykładowe instytucje i firmy, w których może pracować po ukończeniu studiów:

 • korporacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych,
 • organizacje rządowe i pozarządowe,
 • agencje reklamy i PR,
 • międzynarodowe ośrodki badawcze
 • e-biznes.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Studenci mają także okazję realizować badania empiryczne krajowe, jak i międzynarodowe.

Wykwalifikowana kadra to w większości osoby z dużym doświadczeniem we współpracy międzynarodowej o bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

W pracy ze studentami łączą teorię z praktyką stosując nowoczesne metody dydaktyczne, takie jak metody aktywizujące, asymilacji czy praktyczne z wykorzystaniem nowych technologii przykładem mogą być gry symulacyjne.

4. SPECJALNOŚCI

Specjalność II stopień
European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI) +

5. DODATKOWE INFORMACJE

Pamiętaj!

Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim są płatne.
Zapoznaj się z tabelą opłat: www.ue.katowice.pl/studia-stacjonarne/oplaty