Przejdź do menu Przejdź do treści

Rachunkowość i Controlling - studia licencjackie na UE Katowice

Kierunek Rachunkowość i Controlling to wysokiej klasy i nowoczesny kierunek studiów, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz zgłaszane zainteresowania studentów. Podjęcie studiów na tym kierunku umożliwi Ci zdobycie kompleksowych, cenionych w środowisku gospodarczym kwalifikacji zawodowych, a także przygotuje do uzyskania prestiżowych certyfikatów.

Kierunek Rachunkowość i Controlling jest przede wszystkim dedykowany osobom zainteresowanym rachunkowością, jak i problemami związanymi z integracją rachunkowości z systemem controllingu. Ten kierunek zapewni Ci profesjonalną wiedzę w zakresie tworzenia informacji finansowych w systemie rachunkowości finansowej oraz integracji rachunkowości z controllingiem. W trakcie studiów nabędziesz umiejętności w zakresie gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji w nowoczesnych środowiskach informatycznych oraz wykształcisz umiejętności w zakresie wspomagania zarządzania przez rachunkowość.

Po ukończeniu studiów na kierunku Rachunkowość i Controlling będziesz cennym i poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy.

Dlaczego warto?

Rachunkowość i Controlling to nowy kierunek studiów, który zapewni Ci największą ilość godzin z rachunkowości oraz rachunkowości zintegrowanej z controllingiem spośród wszystkich innych kierunków oferowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zajęcia obejmują przedmioty wykorzystujące nowoczesne oprogramowania, dopasowane do zapotrzebowania na rynku pracy. Ten kierunek zapewnia profesjonalne przygotowanie do pozyskania prestiżowych certyfikatów zawodowych: ACCA, CIMA, CFA, uprawnień biegłego rewidenta, czy doradcy podatkowego. Ten kierunek doskonale przygotuje Cię do podjęcia pracy zawodowej w rachunkowości oraz rachunkowości zintegrowanej z controllingiem oraz udoskonali Twoje umiejętności językowe.

Kierunek Rachunkowość i Controlling I stopnia wyróżnia:

 • nacisk na nabycie umiejętności praktycznych, samodzielnego i krytycznego myślenia,
 • nacisk na nabycie umiejętności pracy w systemach informatycznych,
 • w programie kształcenia przewidziano wiele zajęć w formie ćwiczeń i laboratoriów komputerowych,
 • przygotowanie warsztatowe do przetwarzania danych,
 • troska o naukę języków obcych.

Kompetencje po studiach

Jako absolwent studiów na kierunku Rachunkowość i Controlling uzyskasz kompetencje w zakresie rachunkowości finansowej, w tym podatkowej oraz sprawozdawczości finansowej, prowadzonych z wykorzystaniem systemów finansowo – księgowych w formie warsztatów komputerowych, a także rachunku kosztów oraz projektowania systemu rachunkowości w jednostce. Ten etap studiów zapewni Ci również przygotowanie do prowadzenia rachunkowości w małych (mikro) i średnich podmiotach oraz ewidencji dla celów rozliczeń publicznoprawnych. Uzyskasz również wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstaw controllingu oraz raportowania w jego obszarze z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. W programie studiów I stopnia uwzględniono w ramach różnych przedmiotów dużą liczbę godzin zajęć prowadzonych w formie laboratorium, co umożliwi Ci nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi takich jak MS Excel, VBA, SQL, STATISTICA, a także korzystania z baz danych w ramach nowoczesnego stanowiska pracy. Na pierwszym stopniu odbędziesz również praktyki zawodowe, które uzupełnią Twoją wiedzę o praktyczne umiejętności.

Studia Rachunkowość i Controlling I stopnia najlepiej przygotują Cię do podjęcia studiów II stopnia Rachunkowość i Controlling lub Rewizja Finansowa.

Możliwości pracy po studiach

Jako absolwent studiów na kierunku Rachunkowość i Controlling zdobędziesz  specjalistyczne przygotowanie (wiedzę, umiejętności i kompetencje) do  podjęcia pracy w działach księgowości i sprawozdawczości finansowej (główny księgowy lub księgowy), w powiązaniu z analizą finansową. Łatwo odnajdziesz się w pracy w biurach rachunkowych, w komórkach controllingu przedsiębiorstw oraz różnych instytucjach oraz na wielu innych specjalistycznych stanowiskach związanych z przetwarzaniem i prezentowaniem informacji finansowych oraz niefinansowych.

Program studiów

Nasz program wyróżnia się interdyscyplinarnym podejściem do studiowania, ukierunkowanym na praktykę i cyfryzację.  Stosujemy zróżnicowane metody dydaktyczne: wykłady tradycyjne z użyciem technik multimedialnych i wykłady interaktywne, opracowanie projektów, analizę studium przypadku, laboratoria informatyczne, dyskusje i  debaty.  Na wielu zajęciach wykorzystujemy arkusz kalkulacyjny (np. Excel i VBA)  oraz specjalistyczne oprogramowanie, w tym m.in. SQL Server i SAGE Symfonia.

Semestr 1

 stacjonarneniestacjonarne
przedmiotwykładćwiczenialaboratoriaproseminarium/
seminaria
wykładćwiczenialabolatoriaproseminarium/
seminaria
Ekonomia303000181800
Podstawy finansów z elementami
finansów publicznych
304500182700
Zastosowania matematyki
w rachunkowości i finansach
303000242400
Język obcy I0300001500
Język obcy II0300001500
Wychowanie fizyczne030000000
Prawo z elementami własności intelektualnej1515009900
Prawo gospodarcze 30150024900
Zastosowanie oprogramowania MS Excel i VBA 0030000240
suma13522530093117240

Semestr 2

 stacjonarneniestacjonarne
przedmiotwykładćwiczenialaboratoriaproseminarium/
seminaria
wykładćwiczenialabolatoriaproseminarium/
seminaria
Opodatkowanie przedsiębiorstw303000212100
Matematyka finansowa153000122100
Bankowość i rynek usług finansowych 303000182400
Zasady rachunkowości303000242100
Język obcy I0300001500
Język obcy II0300001500
Wychowanie fizyczne030000000
Finanse przedsiębiorstw 303000211800
suma135240009613500

Semestr 3

 stacjonarneniestacjonarne
przedmiotwykładćwiczenialaboratoriaproseminarium/
seminaria
wykładćwiczenialabolatoriaproseminarium/
seminaria
Zasady rachunkowości finansowej303000241800
Statystyka303000181800
Etyka gospodarcza3000018000
Podstawy controllingu 303000211800
Język obcy I0300001500
Język obcy II0300001500
Rachunkowość finansowa - warsztaty
komputerowe z wykorzystaniem systemu FK
0045000270
Koszty w  controllingu 151500121200
suma1352654509396270

Semestr 4

 stacjonarneniestacjonarne
przedmiotwykładćwiczenialaboratoriaproseminarium/
seminaria
wykładćwiczenialabolatoriaproseminarium/
seminaria
Podstawy sprawozdawczości finansowej
z wykorzystaniem systemu FK
30151502112120
Ekonometria 15150091500
Podstawy inwestowania15300091800
Modelowanie finansowe z arkuszem kalkulacyjnym 0030000180
Język obcy I0300001500
Język obcy II0300001500
Proseminarium11300411004
Raportowanie w controllingu1530150120120
Analiza finansowa z wykorzystaniem systemu FK301515021990
suma1161957548399514

Semestr 5 Mobility Window

 stacjonarneniestacjonarne
przedmiotwykładćwiczenialaboratoriaproseminarium/
seminaria
wykładćwiczenialabolatoriaproseminarium/
seminaria
Przedmiot swobodnego wyboru
w języku angielskim
150009000
Przedmioty swobodnego wyboru7500045000
Praktyka00000000
Seminarium dyplomowe0001500012
suma900015540012

Semestr 6

 stacjonarneniestacjonarne
przedmiotwykładćwiczenialaboratoriaproseminarium/
seminaria
wykładćwiczenialabolatoriaproseminarium/
seminaria
Projektowanie systemu rachunkowości
w przedsiębiorstwie (projekt konsultingowy)
15030090180
Rachunkowość MŚP15030090180
Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie 151500121200
Podstawy baz danych i SQL
w rachunkowości i controllingu 
0045000300
Seminarium dyplomowe0001500012
do wyboru: Filozofia / Socjologia3000018000
Przedmiot swobodnego wyboru
w języku angielskim
150009000
suma90151051557126612

Wykładowcy

Wykładowcy na kierunku Rachunkowość i Controlling to doświadczona kadra dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która posiada wysokie kwalifikacje i bogaty dorobek naukowy. Znaczna grupa wykładowców to wysokiej klasy eksperci posiadający doświadczenie praktyczne  w sferze biznesu oraz w  administracji państwowej i samorządowej.

Współpraca

Partnerami strategicznymi kierunku są:

 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Katowice, 
 • Association of International Certified Professional Accountants (AICPA) i  The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) 

Studiując na  Kierunku Rachunkowość i Controlling  II stopień może podjąć współpracę z licznymi kołami naukowymi, w tym m.in. z  Kołem Naukowym Rachmistrz. W ramach uczestnictwa w Kole Naukowym możesz prowadzić badania naukowe, realizować artykuły i uczestniczyć w  konferencjach naukowych  a także reprezentować Uczelnię w konkursach z Rachunkowości.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Rachunkowość i Controlling mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie).

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które egzaminy będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.

Wybierz przedmioty, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji. Zaznacz jeden z języków (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) oraz jeden z przedmiotów do wyboru (matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie lub dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna języka polski). Jeśli jesteś absolwentem technikum i chcesz żeby wziąć pod uwagę wyniki z dyplomu technika zaznacz to przy wyborze przedmiotów. Wtedy po rejestracji zostaniesz poproszony o zaznaczenie "Czy jesteś absolwentem technikum?" - po zaznaczeniu tak pojawi się drugie pytanie "Czy chcesz aby uwzględniono wynik z dyplomu zawodowego technika?", po zaznaczeniu „tak” prześlij dyplom do weryfikacji.

Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Wprowadzone wyniki z matury powinny pokrywać się z wynikami uzyskanymi na świadectwie.

Dane będą również zweryfikowane z systemem KReM (Krajowym Rejestrem Matur).

W przypadku poprawiania matury lub zdawania dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wykształcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

Uwaga! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@uekat.pl).

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

5. Sprawdź, czy podanie uzupełnione jest prawidłowo

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych, nie zmienisz wprowadzonych wyników, nie dodasz zdjęcia ani nie uzupełnisz deklaracji.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie. 

Jeżeli nie wgrasz zdjęcia i nie wypełnisz deklaracji, nie będziesz mieć możliwości wydrukowania podania oraz naklejki na teczkę, które są niezbędne na dalszym etapie postepowania.

6. Zaczekaj na wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

7. Skompletuj dokumenty

 1. Podaniena studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks
 3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy
 4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.
 6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

8. Złóż dokumenty

ZŁÓŻ DOKUMENTY PRZED ZAKOŃCZENIEM REKRUTACJI! Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • Na studia w Katowicach
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice
   
 • Na studia w Rybniku
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Osoby, które złożą komplet dokumentów zostaną od razu zakwalifikowane do przyjęcia na studia, a po zakończeniu rekrutacji otrzymają informację o przyjęciu.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.

Wybierz przedmioty, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji. Zaznacz jeden z języków (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) oraz jeden z przedmiotów do wyboru (matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie lub dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna języka polski). Jeśli jesteś absolwentem technikum i chcesz żeby wziąć pod uwagę wyniki z dyplomu technika zaznacz to przy wyborze przedmiotów. Wtedy po rejestracji zostaniesz poproszony o zaznaczenie "Czy jesteś absolwentem technikum?" - po zaznaczeniu tak pojawi się drugie pytanie "Czy chcesz aby uwzględniono wynik z dyplomu zawodowego technika?", po zaznaczeniu „tak” prześlij dyplom do weryfikacji.

Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

2. Wgraj do podania zdjęcie

Uwaga: Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania podania o przyjęcie na studia. 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Wprowadzone wyniki z matury powinny pokrywać się z wynikami uzyskanymi na świadectwie.

Dane będą również zweryfikowane z systemem KReM (Krajowym Rejestrem Matur).

W przypadku poprawiania matury lub zdawania dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wykształcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

Uwaga! W przypadku, gdy fakt dokonania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej uiszczonej w terminie nie zostanie odnotowany w systemie IRK, dzień po zakończonej rejestracji należy dostarczyć do Działu rekrutacji dowód wpłaty (osobiście, przez osobę trzecią lub zeskanować i wysłać na adres: rekrutacja@uekat.pl).

Niedopełnienie niniejszego obowiązku wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

5. Sprawdź, czy podanie uzupełnione jest prawidłowo

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych, nie zmienisz wprowadzonych wyników, nie dodasz zdjęcia ani nie uzupełnisz deklaracji.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie. 

Jeżeli nie wgrasz zdjęcia i nie wypełnisz deklaracji, nie będziesz mieć możliwości wydrukowania podania oraz naklejki na teczkę, które są niezbędne na dalszym etapie postepowania.

6. Zaczekaj na wyniki

W wyznaczonym terminie w systemie pojawi się informacja o kwalifikacji na studia. Otrzymasz także wiadomość o kwalifikacji e-mailem, na adres podany podczas rejestracji. 

Zakwalifikowanie na studia, nie oznacza, przyjęcia na studia. To informacja od Uczelni, że możesz podjąć studia na wybranym kierunku.

Teraz kolej na Ciebie!

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunku, na który Cię zakwalifikowano konieczne jest złożenie dokumentów w wymaganym terminie.

7. Skompletuj dokumenty

 1. Podaniena studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks
 3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy
 4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.
 6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

8. Złóż dokumenty

ZŁÓŻ DOKUMENTY PRZED ZAKOŃCZENIEM REKRUTACJI! Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • Na studia w Katowicach
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice
   
 • Na studia w Rybniku
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Osoby, które złożą komplet dokumentów zostaną od razu zakwalifikowane do przyjęcia na studia, a po zakończeniu rekrutacji otrzymają informację o przyjęciu.

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   3200 PLN [szczegóły i zniżki]

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7152

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3