Zarządzanie - studia I stopnia

1. OPIS STUDIÓW

Studia na kierunku Zarządzanie oferują fascynującą podróż do wnętrza przedsiębiorstw i dają możliwość poznania funkcjonowania współczesnych organizacji. Wybierając ten kierunek student pozna m. in. tajniki zarządzania: organizacjami, projektami, jakością, zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw, a także podstawy marketingu, przywództwa, przedsiębiorczości i zachowań organizacyjnych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie student będzie przygotowany do pracy zarówno w charakterze specjalisty zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu skutecznie będzie umiał rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem w organizacjach i prowadzeniem biznesu. Pozna metody, narzędzia i techniki, które wykorzysta w praktyce jako przyszły menedżer, przywódca bądź przedsiębiorca. Z powodzeniem będzie mógł wdrażać i realizować oryginalne i ciekawe pomysły strategiczne. Zdobyte umiejętności i wiedza w zakresie języków obcych pozwolą także na pracę w organizacjach międzynarodowych, w różnych instytucjach Unii Europejskiej, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem na szczeblu międzynarodowym.

W ofercie studiów na kierunku Zarządzanie znajduje się wiele specjalności z zakresu zarządzania, zasobów ludzkich oraz marketingu. Zachęcamy do wyboru jednej z nich, która najlepiej odpowiada zainteresowaniom i predyspozycjom Studenta.

Studenci kończąc kierunek Zarządzanie dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, analizy i diagnozy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do rozwiązywania konfliktów, skutecznego przywództwa i negocjacji.

Zakończenie studiów związane jest z przygotowaniem pracy licencjackiej, która ma charakter projektu - rozwiązania problemu związanego z zarządzaniem, czym Student będzie mógł się pochwalić przed przyszłym pracodawcom.

2. KORZYŚCI

Absolwent kierunku Zarządzanie potrafi:

 • diagnozować procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym przedsiębiorstwie,
 • obsługiwać klientów i doradzać im,
 • przeprowadzić badania rynku, zaplanować działania w przedsiębiorstwie, dokonać analizy strategicznej,
 • przygotować projekt,
 • tworzyć projekty kampanii reklamowych i strategii marketingowych
 • przygotować założenia strategii firm,
 • napisać biznesplan i strategię własnego biznesu.

Po ukończeniu studiów na pierwszym stopniu można pracować jako:

 • specjalista ds. zarządzania, marketingu, HR, zarządzania projektem, zarządzania jakością, zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • specjalista ds. obsługi procesów w korporacji,
 • doradca klienta,
 • przedsiębiorca prowadzący własny biznes,
 • specjalista od spraw reklamy, wizerunku, PR,
 • badacz opinii publicznej i rynku.

Przykładowe instytucje i firmy, w których może pracować po ukończeniu pierwszego stopnia studiów:

 • duże i małe przedsiębiorstwa,
 • korporacje międzynarodowe działające w regionie śląskim, całym kraju i za granicą,
 • własna firma,
 • firmy rodzinne,
 • organizacje rządowe i pozarządowe,
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku,
 • e-biznes,
 • media tradycyjne i elektroniczne,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • agencje public relations i reklamowe.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia na kierunku Zarządzanie prowadzone są w formie wykładów i interaktywnych ćwiczeń, jak również wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach. Studenci rozwiązują studia przypadków, wykorzystując poznane metody zarządzania, analizy strategicznej, marketingowej i finansowej. Zapraszamy dyrektorów firm i instytucji na mini-wykłady, co pokazuje zarządzanie przedsiębiorstwem od podszewki. Kadrę stanowią wykwalifikowani nauczyciele akademiccy publikujący książki i artykuły w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, jak również praktycy z biznesu. Nabyte w trakcie pracy kompetencje i umiejętności pozwalają studentom na efektywne podjęcie pracy już w trakcie trwania studiów.

4. SPECJALNOŚCI

Specjalności na I stopniu
Marketing
Zarządzanie w usługach
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

5. DODATKOWE INFORMACJE

 • Program kierunku Zarządzanie jest konsultowany przez Wydziałową Radę Biznesu składającą się z dyrektorów firm;
 • W roku 2018 kierunek Zarządzanie uzyskał bardzo dobrą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • Na kierunku działają koła naukowe, np. Koło HR, Koło Przedsiębiorczości Ad_venture.