Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalność: Marketing

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Studenci specjalności Marketing wyposażeni zostaną w najnowszą wiedzę i sprawdzone w praktyce umiejętności z zakresu marketingu i dyscyplin pokrewnych. Jeśli interesuje Cię marketing, to właśnie na specjalności Marketing możesz rozwijać swoje zainteresowania i pasje. 

Specjalność Marketing stwarza możliwość zapoznania się z ekonomicznymi, prawnymi i organizacyjnymi aspektami strategii rozwojowej przedsiębiorstw krajowych oraz międzynarodowych. Zdobyta wiedza pozwoli na racjonalne podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie, a także na skuteczne podejmowanie decyzji mającej na celu działalność marketingową przedsiębiorstwa, w ujęciu narzędziowym. Studenci specjalności Marketing wyposażeni zostaną w najnowszą wiedzę i sprawdzone w praktyce umiejętności z zakresu marketingu i strategii narzędziowych.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Podczas studiów na specjalności Marketing zdobędziesz umiejętności dotyczące marketingu i zarządzania marketingowego, rozwiązywania problemów decyzyjnych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Nauczysz się identyfikować, projektować, wdrażać i kontrolować działania marketingowe firm na rynkach krajowych, międzynarodowych i globalnych. Poznasz również sposoby wykorzystania kreatywności i tworzenia takiej oferty rynkowej, by równocześnie zdobywać lojalnych klientów i czerpać znaczne zyski.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Studenci specjalności Marketing zostaną przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich na stanowiskach specjalistów ds. marketingu w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie między innymi w działach marketingowych korporacji międzynarodowych i firm krajowych, w biurach konsultingowych, agencjach badań rynku i reklamy, a także w wydziałach promocji urzędów miast i gmin. Absolwenci tej specjalności zostaną przygotowywani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w tym w agencjach konsultingowych i badawczych różnego rodzaju.

4. DODATKOWE INFORMACJE

  • Program kierunku Zarządzanie i specjalności Marketing jest systematycznie konsultowany i aktualizowany w oparciu o sugestie Rady Programowej, której członkami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni i ośrodka zagranicznego oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej i absolwenci.

  • Studenci Specjalności Marketing mają możliwość samodzielnego kształtowania programu studiów w części obejmującej szeroką gamę przedmiotów swobodnego wyboru oferowanych na Kierunku, w języku polskim i obcym. 

  • Studenci mogą skorzystać z pełnej indywidualizacji ścieżki kształcenia oraz indywidualnej organizacji studiów, a także Tutoringu Akademickiego.

  • Wybrane przedmioty realizowane na specjalności to, na studiach I stopnia: innowacje marketingowe, strategie sprzedaży, marketing w mediach społecznościowych. Na studiach II stopnia: Ekonomia behawioralna i neuromarketing, Ochrona interesów konsumenta, Analityczne wsparcie decyzji marketingowych.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca