Specjalność: Marketing

Zdobyta wiedza

Studenci specjalności Marketing wyposażani zostaną w najnowszą wiedzę i sprawdzone w praktyce umiejętności z zakresu marketingu i dyscyplin pokrewnych. Jeśli interesuje Cię marketing, to właśnie na specjalności Marketing możesz rozwijać swoje zainteresowania i pasje. W dzisiejszych czasach marketing znajduje szerokie zastosowanie w dużych i małych firmach zarówno w przedsiębiorstwach krajowych, jak i międzynarodowych. Umiejętne zarządzanie marketingowe to wyzwanie związane z rozwiązywaniem poważnych różnych decyzyjnych.

Umiejętności

Podczas studiów na specjalności Marketing zdobędziesz umiejętności zarządzania marketingowego, rozwiązywania problemów decyzyjnych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Nauczysz się identyfikować, projektować, wdrażać i kontrolować działania marketingowe na rynkach krajowych, międzynarodowych i globalnych. Poznasz również sposoby wykorzystania kreatywności i tworzenia takiej oferty rynkowej, by równocześnie czerpać znaczne zyski i zdobywać lojalnych klientów.

Kim będziesz?

Studenci specjalności Marketing zostaną doskonale przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich na stanowiskach zarządzających w organizacjach krajowych, jak i międzynarodowych. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie między innymi w działach marketingowych korporacji międzynarodowych i firm krajowych, w biurach konsultingowych, agencjach badań rynku i reklamy, a także w wydziałach promocji urzędów miast i gmin. Absolwenci tej specjalności zostaną przygotowywani do pracy zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i usługowych oraz w agencjach konsultingowych i badawczych różnego rodzaju.

Dlaczego warto?

Specjalność Marketing stwarza możliwość zapoznania się z ekonomicznymi, prawnymi i organizacyjnymi aspektami strategii rozwojowej przedsiębiorstw krajowych oraz międzynarodowych. Zdobyta wiedza pozwoli na racjonalne podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie, a także na skuteczne podejmowanie decyzji mającej na celu działalność marketingową przedsiębiorstwa. Studenci specjalności Marketing wyposażani zostaną w najnowszą wiedzę i sprawdzone w praktyce umiejętności z zakresu marketingu i dyscyplin pokrewnych.