Promocje habilitacyjne i doktorskie

W dniu Święta Uczelni 11 stycznia, tradycyjnie wręczono promocje doktorskie i habilitacyjne. W tym roku dyplomy odebrało 24 naukowców.