Podpisanie porozumienia o współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową