Czasopismo uczelniane "Forum"

Od nieomalże dwudziestu lat uczelnianej społeczności i jej partnerom towarzyszy "Forum", biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2014 roku jest on wydawany w polsko-angielskiej wersji językowej. Obecnie kolejne numery są publikowane dwa razy w roku. Można się z nimi zapoznać także w wersji elektronicznej, korzystając z poniższego repozytorium.

Zachęcamy do współtworzenia "Forum". Autorów prosimy o przestrzeganie zaleceń redakcyjnych opisanych w pliku wzorca artykułu (do pobrania poniżej). Materiały należy przesyłać w nieprzekraczalnych terminach, każdorazowo do 15 lipca lub 15 grudnia.

Redaktorem naczelnym biuletynu jest dr Marcin Baron (marcin.baron@ue.katowice.pl). Egzemplarze papierowe można otrzymać w Biurze Logistyki

DOCX | 19.6 KB

Wydania

PDF | 14.0 MB
PDF | 15.8 MB
PDF | 19.6 MB
PDF | 20.0 MB
PDF | 16.6 MB
PDF | 26 MB
PDF | 23 MB
PDF | 8.8 MB
PDF | 9.7 MB
PDF | 8.3 MB
PDF | 9.8 MB
PDF | 6.4 MB
PDF | 6.5 MB
PDF | 3.7 MB
PDF | 4.8 MB
PDF | 5.6 MB
PDF | 5.2 MB
PDF | 4.6 MB
PDF | 7.4 MB
PDF | 5.1 MB
PDF | 5.8 MB
PDF | 8.1 MB
PDF | 5.9 MB
PDF | 6.8 MB
PDF | 5.9 MB
PDF | 7.9 MB
PDF | 8.1 MB
PDF | 6.1 MB
PDF | 7.9 MB
PDF | 5.4 MB
PDF | 3.1 MB
PDF | 3.5 MB
PDF | 3.8 MB
PDF | 2.3 MB
PDF | 2.9 MB
PDF | 4.1 MB
PDF | 3.2 MB
PDF | 7.8 MB
PDF | 8.3 MB
PDF | 3.2 MB