Przejdź do menu Przejdź do treści

Patronaty

Organizator przedsięwzięcia zewnętrznego, czyli podmiot zewnętrzny może ubiegać się o:

  • przyznanie Patronatu Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • przyznanie Patronatu Merytorycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • udział JM Rektora w Komitecie Honorowym

Organizator przedsięwzięcia wewnętrznego, czyli jednostka organizacyjna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także organizacje studenckie lub doktoranckie i koła naukowe działające w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, mogą ubiegać się o:

  • przyznanie Patronatu Honorowego JM Rektora

Pismo wraz z dołączonym właściwym wnioskiem oraz programem przedsięwzięcia należy skierować do Rektora nie później niż 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem w jeden z następujących sposobów:

  • przesłanie skanu wymaganych dokumentów na adres poczty elektronicznej: patronaty@ue.katowice.pl,
  • złożenie w Biurze Rektorskim,
  • przesłanie dokumentów na adres:
    Biuro Rektorskie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.

O decyzjach w sprawach patronatu, Organizator jest powiadamiany pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail.

Wszelkie informacje dotyczące wykorzystania logo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dostępne są pod adresem: www.ue.katowice.pl/media/siw 

Szczegółowe zasady przyznawania patronatów znajdują się w Regulaminie Przyznawania Patronatów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Kontakt

Biuro Rektorskie
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Dodatkowych informacji udziela:

Patrycja Bryłka

Patrycja Bryłka

Asystent Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej
ul. 1 Maja 50
Budynek: Rektorat; pok. 2/19
40-287Katowice
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca