Strona www konferencji

Biuro Komunikacji zachęca do zakładania stron WWW konferencji w ramach serwisu WWW Uczelni. W takim wypadku tworzony jest szablon strony, zakładane jest konto redaktora w systemie zarządzania treścią dla osoby odpowiedzialnej za redagowanie treści w obrębie utworzonej strony. W razie potrzeby przeprowadzane jest także szkolenie redaktora. W celu założenia strony należy dostarczyć wypełniony wniosek do BK (e-mail: katarzyna.lebkowska@ue.katowice.pl lub tel. 32 259 7016).