Przejdź do menu Przejdź do treści

Przykłady oraz instrukcje wstawiania podpisów w wybranych klientach poczty e-mail

Aby stopka w tym kliencie poczty wyświetlała się poprawnie, należy skopiować wygenerowany kod HTML i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Wybrać zakładkę Ustawienia.

Kliknąć Tożsamości i wybrać tożsamość aktualnego konta

Wprowadzić dane właściciela konta w polach Nazwa, E-mail, a w polu Podpis wybrać opcję HTML.

Wklejamy skopiowany tekst (kod html) i klikamy na dole okna Aktualizuj

Następnie zaznaczamy opcję "Podpis w HTML" i klikamy Zapisz (widok automatycznie zmieni się z tzw. "kodu" na właściwy). 

Zalecamy, aby w ustawieniach dokonać również zmiany widoku poczty na HTML. 

W tym celu należy wybrać "Ustawienia" -> "Preferencje" -> "Wyświetlanie wiadomości", a następnie zaznaczyć pole "Domyślny HTML".

Następnie należy wybrać "Ustawienia" -> "Preferencje" -> "Tworzenie wiadomości", a w dalszej kolejności zaznaczyć pole "Twórz wiadomości HTML" -> "Zawsze".

Tworzenie podpisu

W nowej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknąć przycisk Podpis, a następnie kliknąć polecenie Podpisy

Na karcie Podpis e-mail kliknąć przycisk Nowy.

Wpisać nazwę podpisu, a następnie kliknąć przycisk OK.

W polu Edytuj podpis wkleić skopiowany tekst stopki, który ma być dołączany w podpisie oraz uzupełnić dane właściciela skrzynki e-mail. 

Wstawianie podpisu

W nowej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknąć przycisk Podpis, a następnie kliknąć polecenie Podpisy

W obszarze Wybierz podpis domyślny na liście Konto e-mail kliknąć konto, z którym ma zostać skojarzony podpis.

Na liście Nowe wiadomości wybrać odpowiedni podpis. 

Aby ustawić dołączanie podpisu do odpowiedzi na wiadomości i do wiadomości przesyłanych dalej, zaznaczyć podpis na liście Odpowiedzi/wiadomości przesłane dalej. W przeciwnym razie zaznaczyć pozycję brak.

Kliknąć przycisk OK

Podobnie do klienta Round Cube, należy skopiować wygenerowany kod HTML i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Na górze okna Thunderbirda kliknąć menu Narzędzia i wybrać Konfiguracja kont. Zostanie otworzone okno konfiguracji kont.

W panelu po lewej stronie okna wybrać konto, dla którego będzie tworzona sygnaturka.

W sekcji Sygnaturka znajdującej się po prawej stronie okna, wkleić skopiowany tekst sygnaturki, który ma być dołączany w podpisie oraz uzupełnić dane właściciela skrzynki e-mail.

Zaznaczyć opcję Używaj HTML.

Nacisnąć przycisk OK, by zapisać sygnaturkę i zamknąć okno konfiguracji kont. 

W przypadku kilku kont e-mail, należy skonfigurować sygnaturki oddzielnie dla każdego konta.

Zalogować się do usługi Gmail na komputerze.

Kliknąć ikonę ustawień Ustawienia w prawym górnym rogu.

Wybrać Ustawienia.

Przewinąć w dół do sekcji Podpis i w znajdującym się tam polu wkleić skopiowany tekst sygnaturki, który ma być dołączany w podpisie oraz uzupełnić dane właściciela skrzynki e-mail.

U dołu strony kliknąć Zapisz zmiany

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca