Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw

W dniu 17 czerwca 2013 roku Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zorganizowała Konferencję Naukową

"Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw".

Konferencja została zaplanowana w ramach projektu badawczego

"Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw"

finansowanego ze środków NCN Nr 0041/B/H03/2011/40. 

Serdecznie dziękuję za przybycie i udział w obradach.

 

prof. zw dr hab. Teresa Famulska

Przewodnicząca Rady Programowej