Aktualności

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych

[Więcej]

Druk publikacji naukowych opatrzonych nr ISBN i ISSN

[Więcej]

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie łączności przewodowej w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

[Więcej]

Zakup aktualizacji ( abonamentów) dla urządzenia Barracuda

[Więcej]

Polisa serwisowa dla platformy serwerowej ZSI

[Więcej]

Zakup aktualizacji (abonamentów) dla urządzeń FortiNet

[Więcej]

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 2016-2017

[Więcej]

Usługa utrzymania czystości obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach

[Więcej]

Usługa ochrony, dozoru, monitoringu obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach - BZP 013/02014/15

[Więcej]

Druk publikacji naukowych opatrzonych nr ISBN i ISSN

[Więcej]