Adresy e-mail i listy mailingowe

Adresy e-mail

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem zakładania, korzystania i nowelizowania kont poczty elektronicznej w domenie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ue.katowice.pl każdy pracownik ma obowiązek posiadania konta osobistego w... [Więcej]


Z żalem zawiadamiamy o śmierci Śp. Barbary Hedzielskiej

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Śp. BARBARY HEDZIELSKIEJ Emerytowanego Pracownika Centrum Języków Obcych oraz Śląskiej Szkoły Języków Obcych Ekonomicznych/ Śląskiej Szkoły Języków Biznesu Odznaczonej między innymi... [Więcej]


Akcja CSR "Respirator dla Aniołów Stróżów"

Obrazek przedstawia grafikę promującą zbiórkę.

Z uwagi na pilny apel pobliskiego szpitala, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zainicjował akcję pt. "Respirator dla Aniołów Stróżów". Celem przedsięwzięcia jest zebranie środków na zakup respiratora dla pacjentów Intensywnej Terapii jako... [Więcej]


Udostępnianie sal komputerowych w CNTI do kształcenia zdalnego

Udostępnianie sal komputerowych w CNTI do kształcenia zdalnego

W trosce o zachowanie wysokiej jakości kształcenia w sytuacji epidemicznej celem umożliwienia wszystkim pracownikom realizowania interaktywnych zajęć online, Uniwersytet udostępnia na ten czas sale komputerowe w budynku CNTI. [Więcej]


Wyniki konkursu SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020

Obrazek przedstawia przykładową wizualizację wirusa.

Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 (Advancing knowledge for the clinical and public health response to the COVID-19 epidemic). Konkurs został ogłoszony 30 stycznia 2020 z terminem składania wniosków 12 lutego 2020.  [Więcej]


Kolejna publikacja w czasopiśmie z listy JCR

Artykuł naukowy prof. dr hab. Ewy Ziemby pt. "The Contribution of ICT Adoption by Local Governments to Sustainability-Empirical Evidence from Poland" został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Information Systems Management (IF-2,042),... [Więcej]


Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19 - konkurs

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs umożliwiający uzyskanie środków finansowych na badania nad COVID-19. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby,... [Więcej]