Nasz pracownik z referatem na SSM Seminar

15 stycznia - na zaproszenie Komisji Europejskiej - dr Julia Włodarczyk z Katedry Ekonomii wygłosiła referat pt. "Determinants of subjective well-being in European regions: fairness of income and relative deprivation" w ramach SSM... [Więcej]


Konferencja "Trójstyk - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie"

18 czerwca 2020 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki - Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie. Konferencja organizowana jest przez Szkołę Doktorską i... [Więcej]


Kolejny etap europejskiego projektu badawczego Eco-Bot

W styczniu rozpocznie się roczny program pilotażowy projektu badawczego Eco-Bot - spersonalizowanego wirtualnego asystenta energii. Oficjalnym partnerem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. [Więcej]


Kolejny artykuł pracowników Katedry Inżynierii Wiedzy w prestiżowym czasopiśmie

Kolejny artykuł pracowników Katedry Inżynierii Wiedzy

Artykuł autorstwa dr. hab. Jana Kozaka, dr. Przemysława Juszczuka i dr. Barbary Probierz, pracowników Katedry Inżynierii Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach został opublikowany w renomowanym czasopiśmie "Neural Computing and Applications"... [Więcej]


Publikacja Nauka dla Biznesu

Informujemy, że w ramach projektu: "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępna jest publikacja "Nauka dla Biznesu.... [Więcej]


Ogłoszenie konkursów SONATINA 4 i ETIUDA 8

Ogłoszenie konkursów SONATINA 4 i ETIUDA 8

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy SONATINA 4 i ETIUDA 8. Zachęcamy do składania wniosków! Termin mija 16 marca 2020 r.  [Więcej]


Raporty z zadań badawczych

Raporty z zadań badawczych

Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 31 stycznia 2020 r. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych raportu zawierającego wyniki z przeprowadzonych badań z realizacji zadań badawczych w ramach potencjału badawczego oraz projektów... [Więcej]