Artykuł naszego pracownika opublikowany w czasopiśmie Frontiers of Entrepreneurship Research


Artykuł współautorstwa naszego pracownika

Artykuł naszego pracownika dr hab. Przemysława Zbierowskiego, prof. UE z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi napisany wraz z prof. Ute Stephan (King's College London) pt. "The cultural context of well-being of necessity and opportunity entrepreneurs" został wyróżniony publikacją w całości w wydawnictwie Frontiers of Entrepreneurship Research (FER).

Do publikacji w FER wybieranych jest co roku 40 najlepszych artykułów przyjętych do prezentacji na najbardziej prestiżowej konferencji naukowej z zakresu przedsiębiorczości – Babson College Entrepreneurship Research Conference.

Gratulujemy!