Konferencja nt. przyszłości polskich uczelni ekonomicznych

12 września 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca wyniki projektu "Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego". Udział w wydarzeniu wziął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin. Wśród prelegentów byli rektorzy uczelni ekonomicznych zaangażowanych w realizację projektu, w tym JM Rektor naszego Uniwersytetu dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.


Projekt "Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego" jest finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" realizowany w ramach partnerstwa najważniejszych uczelni ekonomicznych w Polsce, w którego skład wchodzą:

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Lider projektu),
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Celem projektu jest przygotowanie uczelni ekonomicznych do adaptacji do nowego otoczenia regulacyjnego, a także dostarczenie twórcom reformy nauki i szkolnictwa wyższego wiedzy na temat spodziewanych skutków projektowanych zmian. Na zakończenie projektu zaplanowano organizację konferencji podsumowującej najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz eksperckich dotyczących funkcjonowania polskich uczelni ekonomicznych w kontekście Konstytucji dla Nauki. Konferencja będzie okazją do zapoznania się z diagnozą sytuacji na polskich uczelniach ekonomicznych oraz stojących przed nimi wyzwań w związku z koniecznością dostosowania się do zmian.

Do udziału w konferencji zaproszono m.in.:

  • rektorów, prorektorów z polskich uczelni ekonomicznych;
  • przedstawicieli uczelni zaangażowanych w realizację projektu;
  • uznanych ekspertów zajmujących się problematyką nauki i szkolnictwa wyższego;
  • dziekanów wydziałów ekonomii/zarządzania/gospodarki przestrzennej/nauk o polityce i administracji uczelni krakowskich;
  • kanclerzy i kwestorów uczelni krakowskich.

Podczas panelu pt. "Przyszłość uczelni ekonomicznych" z udziałem JM Rektora dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE poruszone zostały zagadnienia dotyczące specyfiki i potencjału publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce oraz procesów ich adaptacji do zmian wynikających z "Konstytucji dla Nauki". Następnie sesję pt. "Ustrój uczelni i finanse" w roli moderatora wystąpił Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych dr hab. Artur Walasik, prof. UE.

Patronat nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.

Więcej informacji na temat konferencji oraz jej program na stronie internetowej projektu: sciezkiekonomii.pl

fot. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie