Międzynarodowa Konferencja SAI’2020 z udziałem naszego Profesora

W dniach 16-17 lipca 2020 r. w Londynie miała miejsce konferencja "Computing Conference – Science and Information SAI’2020", podczas której naszą Uczelnię reprezentował dr hab. Krzysztof Michalik, prof. UE z Katedry Inżynierii Wiedzy.


Podczas konferencji dr hab. Krzysztof Michalik, prof. UE zaprezentował referat na temat sztucznej inteligencji (AI), w tym tzw. Głębokich Sieci Neuronowych (DNN – Deep Neural Networks) i systemu hybrydowego w medycynie.

Artykuł na powyższy temat został opublikowany jako rozdział książki pt. "Intelligent Computing" (Eds.: Kohei Arai, Supriya Kapoor, Rahul Bhatia), (w prestiżowej) serii wydawnictwa Springer: "Advances in Intelligent Systems and Computing". Współautorem publikacji jest prof. dr hab. Kate Kucharska (obecnie na UKSW w Warszawie), reprezentująca nauki medyczne.

Przedstawione w książce prace naukowe są kontynuacją jednego z nurtów badań autora, rozpoczętych około 30 lat temu i obejmującego m.in. zastosowania technologii AI w medycynie, w tym zwłaszcza SE (systemów ekspertowych), SNN (sztucznych sieci neuronowych) i systemów hybrydowych.

Działania w zakresie integracji technologii SE obejmują także współpracę z dr. n. med. Krzysztofem Kielanem z UK.

Prace mają zatem charakter holistyczny w podejściu do problemu wspomagania diagnostyki i terapii medycznej z użyciem technologii AI.