Nabór nauczycieli akademickich na wyjazd stypendialny do Rosji

Biuro Międzynarodowej Wymiany Studentów ogłasza nabór nauczycieli akademickich na wyjazd stypendialny do St. Petersburg State University of Economics (PSUE), Rosja.


Uczelnia zaprasza nauczycieli do przeprowadzenia 20-godzinnych kursów w obszarach związanych z finansami, turystyką lub polityką światową, wpisujących się w program kształcenia PSUE prowadzony w języku angielskim download.bmws.ue.katowice.pl/Bachelor_courses_Spring_2016_1411.pdf 

Zajęcia mogą się odbyć w okresie od marca do maja 2016 r. Zgłoszenia zawierające CV oraz sylabus proponowanego przedmiotu należy przesyłać na adres erasmus@ue.katowice.pl.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że ostateczną decyzję dot. przyjęcia kandydata podejmie uczelnia przyjmująca. Zakwalifikowane osoby otrzymają stypendium programu Erasmus+ na pokrycie kosztów pobytu za granicą (min. 5 dni nie obejmujące dni podróży) w wysokości 1120 euro oraz ryczałt na pokrycie kosztów podróży w wysokości 275 euro.