Nowa Katedra na Wydziale Zarządzania

Decyzją JM Rektora z dniem 1 lipca 2015 r. poprzez przekształcenie Zakładu Teorii Zarządzania działającego w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem utworzona została Katedra Teorii Zarządzania. Kierownikiem nowej katedry został Prof. dr hab. Wojciech Czakon.


Przedmiotem badań zespołu jest teoria zarządzania strategicznego, współpraca międzyorganizacyjna, sieci gospodarcze oraz innowacyjność. Ważnym obszarem działalności jest rozwój metodologii badań w naukach o zarządzaniu poprzez publikację monografii, organizację Doctoral Colloquium EURAM oraz doktoranckich seminariów międzykatedralnych.

Obecnie Katedra Teorii Zarządzania realizuje dwa granty Narodowego Centrum Nauki dotyczące przemysłu gier komputerowych oraz współpracy w turystyce, a także projekt finansowany z programu Horyzont 2020 Startify7. Jednostka współpracuje z najważniejszymi ośrodkami akademickimi w Polsce, a także we Francji, Finlandii, Niemczech, Włoszech czy Anglii.