Oferta konkursowa Narodowego Centrum Nauki

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą konkursów Narodowego Centrum Nauki.


Do ustawowych zadań Narodowego Centrum Nauki należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.

Więcej informacji o konkursach na stronie: www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy.