Podpisanie porozumienia z Gminą Bieruń i deklaracji przystąpienia do Klastra

12 kwietnia br. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym i Gminą Bieruń. W tym samym dniu podpisana została deklaracja przystąpienia do Klastra Innowacyjne Strategie.


O godzinie 12:00 w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych oficjalnie podpisanie zostało porozumienie pomiędzy naszą Uczelnią a Gminą Bieruń. Burmistrz gminy Bieruń Pan Krystian Grzesica, podkreślił, iż nawiązanie współpracy z Uczelnią jest ważnym wydarzeniem, dającym szerokie możliwości działań na rzecz rozwoju Gminy oraz jej otoczenia.

JM Rektor prof. UE dr hab. Robert Tomanek wyraził zadowolenie z możliwości zawarcia oficjalnego porozumienia, które umożliwi intensyfikację współpracy oraz realizację wielu wspólnych przedsięwzięć z udziałem obu stron.

W obecności JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. UE dr hab. Roberta Tomanka oraz Prezesa Zarządu Klastra Pana Arkadiusza Zalewskiego, doszło również do uroczystego podpisania deklaracji przystąpienia naszej Uczelni do Klastra Innowacyjne Strategie S.A. Dołączenie naszej Uczelni do grona uczestników Klastra pozwoli na transfer wiedzy i doświadczenia oraz wspólne uczestnictwo w procesie tworzenia, wdrażania oraz komercjalizacji innowacji.