Projekt naszego pracownika dofinansowany w konkursie NCN

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 czerwca 2015 roku.


W ramach konkursu HARMONIA 7 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegającej współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych, dofinansowanie na projekt pt: "Wpływ koordynacji sieciowej na przewagę konkurencyjną łańcuchów dostaw" otrzymał dr hab. Artur Świerczek.

Serdecznie gratulujemy!    

Wyniki konkursów dostępne są na stronie internetowej NCN.