Relacja z konferencji pt. "Dyskusje wokół kapitału"

6 czerwca 2018 r. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa na temat: "Dyskusje wokół kapitału". Konferencja była zorganizowana z inspiracji Dziekana Wydziału Finansów i Ubezpieczeń dr hab. Andrzeja Piosika, prof. UE i Kierownika Samodzielnego Zakładu Teorii i Metodologii Ekonomii dr hab. Grażynę Musiał, prof. UE.


Relacja z konferencji pt. "Dyskusje wokół kapitału"

Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego kapitał okazuje się niezbędną kategorią analityczną bez której nie da się uchwycić i opisać struktury, funkcji i logiki współczesnej gospodarki w procesie jej stawania się.

Uczestnicy konferencji reprezentowali następujące ośrodki naukowe: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku – Białej.

Wysłuchano wykładów z teorii ekonomii oraz z metodologii, jak np. Kapitał jako kategoria ekonomiczna. Kontrowersje Cambridge kontra Cambridge (Grażyna Musiał), Posiadanie a kapitał – analiza pojęciowa (Teresa Grabińska).

Podczas dyskusji okazało się, że termin "kapitał" jest współcześnie używany w wielu – również pozaekonomicznych – kontekstach, stając się jednym z wiodących pojęć nie tylko nauk ekonomicznych, ale i społecznych. W konferencji aktywnie uczestniczyli również Studenci Wydziału Finansów i Ubezpieczeń. Dyskusja podczas konferencji była prowadzona na wysokim poziomie naukowym. 

Relacja z konferencji pt. "Dyskusje wokół kapitału"
Relacja z konferencji pt. "Dyskusje wokół kapitału"
Relacja z konferencji pt. "Dyskusje wokół kapitału"
Relacja z konferencji pt. "Dyskusje wokół kapitału"