Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej Towarzystw Statystycznych

27 września 2019 r. w Lubljanie w Słoweńskim Urzędzie Statystycznym odbyło się spotkanie Grupy Wyszehradzkiej Towarzystw Statystycznych V7 z udziałem naszego pracownika.


Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej Towarzystw Statystycznych V7

Polskie Towarzystwo Statystyczne reprezentowała prof. dr hab. Grażyna Trzpiot (kierownik Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej), która pełni funkcje wice-prezesa PTS.

Spotkanie obejmowało wymianę doświadczeń działalności towarzystw, omówienie wspólnych przyszłych projektów. Gospodarze umożliwili zwiedzanie nowej siedziby Statistical Office of tor Republic of Slovenia (SURS), zaprezentowali rozwiązania IT wykorzystywanie do kontaktów z mediami oraz w edukacji.