Spotkanie Sieci RPK na Uniwersytecie Ekonomicznym

We wtorek 10 grudnia br. w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7 w budynku N odbędzie się Spotkanie Sieci RPK Politechniki Śląskiej.


Logo RPK

Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej od 1999 roku działa na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aby zapewnić optymalny dostęp do wszystkich naukowców w woj. śląskim i opolskim utworzono Regionalną Sieć Punktów Kontaktowych koordynowaną przez RPK Politechnika Śląska. W tym roku RPOK obchodzi 20-lecie swojej działalności.

UE w Katowicach jest tzw. Lokalnym Punktem Kontaktowym. Pozostałe Lokalne Punkty Kontaktowe współtworzące sieć, podlegające regionalnemu to m.in.: Uniwersytet Śląski, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Fundusz Górnośląski S.A., Politechnika Opolska, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Opolski.           

Działania Regionalnego Punktu Kontaktowego obejmują:

 • promocję i przekaz informacji dotyczących Programów Ramowych UE oraz dofinansowania badań w ramach Funduszy Strukturalnych;
 • opracowywanie i udostępnianie bazy danych dotyczącej potencjału badawczego instytucji w naszym regionie;
 • organizację szkoleń, warsztatów, dni informacyjnych rozpowszechniających wiedzę o Programach Ramowych UE, Funduszach Strukturalnych i Norweskim Mechanizmie Finansowym;
 • doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania aplikacji i realizacji projektów badawczych współfinansowanych w ramach Programów Ramowych, Funduszy Strukturalnych i Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych;
 • wsparcie dla przedsiębiorstw w uczestnictwie w 7.PR;
 • wspomaganie indywidualnych naukowców w działaniach badawczo-rozwojowych (stypendia indywidualne Marie Curie);
 • prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców (RCIN);
 • promocję potencjału badawczo-rozwojowego za granicą.

Zespół:

 • Katarzyna Markiewicz-Śliwa - kierownik, koordynator RPK Politechnika Śląska
 • Dominika Raróg Ośliźlok - specjalista (ERC, Widespread, Societal Challenges, finanse)
 • Agnieszka Kwiatkowska - specjalista (akcje MSC, EURAXESS, mobilność, aspekty prawne)
 • Agnieszka Wyżgolik - specjalista (MŚP, Societal Challenges, finanse)
 • Anna Łukaszkiewicz-Kierat - specjalista (promocja, Societal Challenges, MŚP, Era-Net)
 • Ewa Mendec -  specjalista (projekty krajowe)
 • Anna Ober - specjalista (projekty strukturalne)

Źródło: http://www.rpk.polsl.pl/pl/