Współpraca Koła Naukowego Algorytmiki i Programowania z ING Bankiem Śląskim

W minionym roku akademickim rozpoczęta została inicjatywa pomiędzy ING Bankiem Śląskim i Kołem Naukowym Algorytmiki i Programowania działającym w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współpraca została zainicjowana przez Katarzynę Banaś oraz Tomasza Jacha ze strony ING (Pion CIO) oraz dr. hab. Janem Kozakiem ze strony UE (opiekun KNAiP).


Obrazek przedstawia uczestników projektu.

Podczas ostatniego roku akademickiego grupa kilkunastu studentek u studentów drugiego roku Informatyki (specjalność Algorytmika i programowanie) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prężnie działała w realizacji projektów zaproponowanych przez ING Bank Śląski.

W związku z nietypową sytuacją, początkowe spotkania odbywające się w budynkach ING przekształciły się z pracę zdalną i okresowe spotkania online. Nie wpłynęło to jednak na jakość związaną z realizacją projektów.

Podczas spotkania podsumowującego wszystkie projekty ocenione zostały bardzo wysoko, a zaangażowaniem i umiejętnościami studentów Informatyki realizowanej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i biorących udział we współpracy, zachwyceni byli przedstawiciele ING.

Podczas całego projektu poza wsparciem naszych pracowników biorących udział w projekcie, czyli dra hab. Jan Kozak, dra Przemysław Juszczuk i dr Barbara Probierz, studentki i studenci mogli liczyć na pomoc ze strony ING. Byli to przede wszystkim wspomniani już Katarzyny Banaś i Tomasz Jach z Pionu CIO; technologicznie eksperci Łukasz Beksa i Adam Nowicki, którzy odpowiadali na wszystkie pytania studentów; a także Tomasz Wróbel, szef Departamentu Aplikacji Centralnych.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia Akademii TECH w ING Banku Śląskim.