VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu MSG zakończona

W ubiegłą środę 23 czerwca 2021 r. odbyła się Ogólnopolska konferencja dydaktyczna - dobre praktyki kształcenia na kierunkach związanych z Międzynarodowymi Stosunkami Gospodarczymi, której towarzyszyło uroczyste ogłoszenie wyników kolejnej edycji... [Więcej]


Debata PTE w Katowicach pt. ”Biznes w nowej rzeczywistości – szanse i zagrożenia"

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Katowice, serdecznie zaprasza do udziału w debacie pt. "Biznes w nowej rzeczywistości – szanse i zagrożenia", która odbędzie się 15 lipca br. (czwartek) w godz. 10:30-14:30 w sali konferencyjnej Novotelu...


Rozprawa doktorska naszego pracownika nagrodzona

Rozprawa doktorska naszego pracownika nagrodzona

Rozprawa doktorska dr Eweliny Papaj-Wlisłockiej (Katedra Rachunkowości) pt. "Uwarunkowania ujawnień danych niefinansowych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" otrzymała nagrodę I... [Więcej]


European Research and Innovation Days 2021

Obrazek przedstawia banner wydarzenia.

W dniach 23-24 czerwca br. odbyła się kolejna edycja European Research and Innovation Days 2021. Jest to coroczne kluczowe wydarzenie Komisji Europejskiej w dziedzinie badań i innowacji, gromadzące, naukowców, przedsiębiorców, decydentów oraz opinię... [Więcej]


Nominowani do Śląskiej Nagrody Naukowej

Do Śląskiej Nagrody Naukowej (ŚNN) przyznawanej w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i prezentują wybitne osiągnięcia, jak również promują śląską naukę na arenie krajowej i... [Więcej]


5. edycja Śląskiego Festiwalu Nauki [nowy termin wydarzenia]

Tegoroczny Śląski Festiwal Nauki potrwa od 9 do 15 października. Jedno z większych wydarzeń naukowych na Śląsku będzie miało formę hybrydową: publiczność festiwalowa zaproszona zostanie na jeden dzień nad bulwary katowickiej Rawy, a przez pięć...


Nowe czasopismo "Academic Review of Business and Economics"

Mamy przyjemność poinformować o nowej możliwości publikowania artykułów naukowych przygotowanych przez studentów, doktorantów i młodych naukowców w czasopiśmie "Academic Review of Business and Economics" (ARBE) wydawanym przez Uniwersytet... [Więcej]