Artykuł naszego pracownika w czasopiśmie Supply Chain Management: An International Journal

Artykuł naszego pracownika w czasopiśmie Supply Chain Management

Artykuł naukowy pt. "Manufacturer structural embeddedness and the network rent: the intervening role of relational embeddedness in the triadic supply chain” autorstwa dr hab. Artura Świerczka, prof. UE z Katedry Logistyki Ekonomicznej został... [Więcej]


Artykuł pracownika nagrodzony na ogólnopolskiej konferencji

Artykuł pracownika nagrodzony na ogólnopolskiej konferencji

Artykuł dr hab. Tomasza Ingrama, prof. UE zajął pierwsze miejsce w finale konkursu na najlepszy artykuł X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniach 22-24 maja 2019 r. w Łodzi.  [Więcej]


Nagrody za referaty dla młodych naukowców

Nagrody za referaty dla młodych naukowców

Miło nam poinformować, że przedstawiciele naszej Uczelni zajęli II i III miejsce za referat naukowy podczas 43. Studenckiej Konferencji Naukowej "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów", która odbyła się w Częstochowie... [Więcej]


Publikacja pracowników czasopiśmie Health Policy (Elsevier)

Miło nam poinformować o opublikowaniu przez pracowników Wydziału Ekonomii prof. dr hab. Aldonę Frączkiewicz-Wronkę (Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych) oraz dr Martynę Wronkę-Pospiech (Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania... [Więcej]


Seminarium naukowe z udziałem zagranicznego gościa

Seminarium naukowe z udziałem profesor z Uniwersytetu w Brazylii

Katedra Ekonomii zaprasza na otwarte seminarium naukowe nt. "Transmission of Financial Literacy: An essay on the importance of parental figures and Financial Education courses", w którym uczestniczyć będzie prof. Ana Fava (Universidade Federal do...


Konkurs na granty ERC dla naukowców

Konkurs na granty ERC dla naukowców

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants). Granty te są adresowane do naukowców ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem... [Więcej]


Nagroda dla pracownika Katedry SEM

Nagroda dla pracownika Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

Mgr Tomasz Stachurski, asystent w Katedrze Statystyki, Ekonometrii i Matematyki zajął II miejsce w sekcji Innowacje i Technologie Produkcyjne za referat pt. "Wykorzystanie uczenia maszynowego do badania autentyczności banknotów" w czasie 43....