Artykuł pracowników wyróżniony podczas konferencji

Niezmiernie miło nam poinformować, że artykuł pracowników Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego został wyróżniony podczas międzynarodowej konferencji "Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy".


W dniach 14-16 listopada br. dr Martyna Wronka-Pośpiech uczestniczyła w III Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Przedsiębiorczości organizowanym przez Katedrę Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania oraz Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w międzynarodowej konferencji "Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy" organizowanej przez Centrum Przedsiębiorczości WZ UW.

W trakcie konferencji dr Martyna Wronka-Pośpiech zaprezentowała artykuł "Does Socioemotional Wealth matter for Competitive Advantage? A case of polish Family Businesses” (współautorzy: dr hab. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec i dr hab. Tomasz Ingram). Artykuł ten został wyróżniony nagrodą "DISTINGUISHED PAPER AWARD" 

Autorom serdecznie gratulujemy!