Konferencja "Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia. Wyzwania i aktualne problemy"

Zapraszamy na Konferencję organizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W wydarzeniu wezmą udział eksperci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju planowana na 20 października br. konferencja odbędzie się za trzy tygodnie w formie zdalnej przy wykorzystaniu nowych technologii. Nowy termin wydarzenia zostanie podany wkrótce. 

Konferencja pt. "Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia. Wyzwania i aktualne problemy" rozpocznie się przemówieniami inauguracyjnymi Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierza Karolczaka oraz Prezesa Zarządu PTE w Katowicach dra Jerzego Podsiadło.

Następnie rozpoczną się prelekcje moderowane przez dr Beatę Barszczowską (PTE w Katowicach, Rada Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers w Warszawie):

  1. Godz. 10:30 - Mamy plan, żeby w końcu zdobyć Mont Blanc - Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii);

  2. Godz. 11:00 – Temat podany zostanie w późniejszym terminie - Łukasz Kwiecień, Wiceprezes Zarządu, PKO TFI) Ewa Kiempista (Dyrektor ds. Klientów Strategicznych, PKO TFI);

  3. Godz. 11:30 – Założenia oraz przebieg procesu legislacyjnego senackiego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim - dr Zbigniew Canowiecki, Prezydent "Pracodawców Pomorza");

  4. Godz. 12:00 – Bliskość międzyorganizacyjna i skuteczność działań GM – paradoksy Zarządzania -prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Katedra Logistyki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, prof. dr hab. Tomasz Papaj, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

  5. Godz. 13:00 - Przyszłość obszaru metropolitalnego w perspektywie długoterminowej i zmiany strategicznej w regionie - prof. dr hab. Andrzej Klasik / prof. dr hab. Florian Kuźnik (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach);

  6. Godz. 13:30 - Inspiracje dla wizji rozwoju Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii - prof. dr hab. Małgorzata Czornik, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

  7. Godz. 14:00 – Zarządzanie dynamicznymi kompetencjami miasta. - dr Adam Janiszewski, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Tradycyjnie, po konferencji (w tym przypadku on-line) przygotowana zostanie recenzowana i punktowana monografia naukowa zawierająca artykuły prelegentów/partnerów oraz wybrane artykuły zaproszonych gości.