Pracownicy uczelni na International Week w Wilnie

Pracownicy naszej uczelni: dr Ewa Wójcik i dr inż. Tomasz Zieliński z Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń zrealizowali cykl wykładów w ramach International Week na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Wilnie.


Vilniaus Kolegija (University of Applied Sciences) od wielu lat stwarza możliwość wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych wykładowcom z różnych krajów w ramach programu Erasmus +. Pracownicy naszej Uczelni przeprowadzili zajęcia na Wydziale Ekonomii Vilniaus Kolegija z zakresu bieżących trendów rozwojowych gospodarki światowej i modelowania ryzyka finansowego.

Więcej