Prestiżowa nagroda dla pracownika Uczelni

Miło nam poinformować, że artykuł pracownika Katedry Logistyki Ekonomicznej dr. hab. Artura Świerczka, prof. UE, otrzymał nagrodę czasopisma The International Journal of Logistics Management, indeksowanego na liście JCR (lista filadelfijska – 5-letni IF = 2.061).


Artykuł pracownika Katedry Logistyki Ekonomicznej dr. hab. Artura Świerczka, prof. UE, zatytułowany: "The ‘snowball effect’ in the transmission of disruptions in supply chains: The role of intensity and span of integration" został uznany za wyróżniający i otrzymał nagrodę Highly Commended paper in the 2017 Emerald Literati Network Awards for Excellence, przyznaną przez redakcję czasopisma The International Journal of Logistics Management, indeksowanego na liście JCR (lista filadelfijska – 5-letni IF = 2.061).

Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych otrzymanych w ramach jednego z projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki, realizowanego pod kierunkiem dra hab. Artura Świerczka, prof. UE.

Więcej informacji