Prof. Krystian Heffner oraz dr Piotr Gibas redaktorami numeru specjalnego czasopisma "Land"


Prof. Krystian Heffner oraz dr Piotr Gibas redaktorami numeru specjalnego czasopisma "Land"

Prof. dr hab. Krystian Heffner i dr Piotr Gibas z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej oraz dr. hab. Adam Czarnecki profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zostali redaktorami numeru specjalnego czasopisma "Land", poświęconego znaczeniu planowania przestrzennego w przeciwdziałaniu marginalizacji i zacofania rozwojowego w Europie Środkowej i Wschodniej pt. "Urban and Regional Planning in Post-socialist Countries" (IF-2.429). Zapraszamy do składania artykułów na stronie czasopisma.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć że dr Piotr Gibas jest także współredaktorem numeru specjalnego tego czasopisma pt. "Conditions, Effects and Costs of Spatial Chaos"