Publikacja pracowników Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej w czasopiśmie z listy JCR


Publikacja pracowników Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej w czasopiśmie z listy JCR - Zdjęcie

W wysoko cenionym w międzynarodowym środowisku akademickim czasopiśmie "Journal of Computer Information Systems" ukazał się artykuł autorstwa prof. Ewy Ziemby i dr Moniki Eisenbardt pt. The Effect of the Covid-19 Pandemic on ICT Usage by Academics.

Dane zebrane od prawie 500 pracowników akademickich z różnych części świata były podstawą analizy zmian w pracy akademickiej przed, w trakcie i po pandemii Covid-19 oraz wykorzystaniu w tej pracy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wybrane wyniki szerokiej analizy zaprezentowano w artykule.

Wieloprzekrojowe badania kwestionariuszowe nad wpływem Covid-19 na transformację pracy naukowej i dydaktycznej na uczelniach były przeprowadzone w 2020 roku przez zespół:

  • prof. dr hab. Ewa Ziemba
  • dr hab. Ewa Maruszewska, prof. UE
  • dr hab. Jolanta Wartini-Twardowska
  • dr Dariusz Grabara
  • dr Monika Eisenbardt
  • mgr Maciej Tuszkiewicz

Wyniki badań będę też dostępne w innych artykułach, które są obecnie w procesie publikacyjnym.

Gratulujemy!