Rachunkowość i finanse w procesach biznesowych


W dniu 26 października 2017 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wyzwania rachunkowości i finansów w procesach biznesowych", której organizatorem jest Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Więcej informacji na stronie Konferencji: www.ue.katowice.pl/mkr