Rozdział pracownika w monografii wydawnictwa IGI Global


Dr Joanna Palonka z Katedry Informatyki na Wydziale Informatyki i Komunikacji jest autorką rozdziału pt. "Data Management Maturity for Knowledge-Based Decision-Making: Case of Polish Third Sector Organizations", który został opublikowany w monografii  pt. "Global Practices in Knowledge Management for Societal and Organizational Development" pod redakcją Neety Baporikar.

Link do publikacji