XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa

21-23 września odbyła się XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa "Dokonania Współczesnej Myśli Ekonomicznej – Wolność w Ujęciu Nauk Społecznych". Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.


Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za udział w konferencji organizowanej przez pracowników Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej Katedry Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W październiku 1997 roku zorganizowaliśmy pierwszą ogólnopolską konferencję dotyczącą dorobku myśli ekonomicznej Drugiej Rzeczypospolitej. Dwa lata później, we wrześniu 1999 roku, rozpoczęliśmy cykliczne (co dwa lata) konferencje pod wspólnym tytułem: DOKONANIA WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI EKONOMICZNEJ. Pierwszą z nich poświęcono teoriom neoliberalnym wobec ekonomicznej roli państwa, drugą, zorganizowaną w 2001 roku, relacjom między teorią ekonomii a polityką gospodarczą. Trzecia - z 2003 roku, dotyczyła teorii nieliberalnych wobec ekonomicznej roli państwa, czwarta z 2005 roku - teorii i praktyki ekonomii instytucjonalnej. W 2007 roku dyskutowaliśmy nad szeroko rozumianym keynesizmem i jego rolą w polityce ekonomicznej. Konferencja z 2009 roku dotyczyła znaczenia kategorii wyboru w teorii i praktyce gospodarczej. W 2011 roku przedmiotem konferencji był dobrobyt w rozumieniu nauk społecznych, cztery lata temu racjonalność, efektywność i etyka, a ostatnio konferencję poświęciliśmy dwóm podstawowym kategoriom ekonomicznym: wartości i własności.

W tym roku przedmiotem rozważań była trzecia kluczowa kategoria ekonomiczna, jaką jest wolność. Temat zainteresował nie tylko ekonomistów, ale również przedstawicieli pokrewnych nauk społecznych oraz praktyków gospodarczych.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przybycie.

Więcej