Zarządzanie Bezpieczeństwem IT – Nauka & Biznes

Katedra Informatyki Wydziału Informatyki i Komunikacji zorganizowała konferencję pt. "Zarządzanie Bezpieczeństwem IT – Nauka & Biznes", która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 roku. Tematyka konferencji poruszała aktualne problemy związane z ochroną danych oraz odpowiednim zarządzaniem bezpieczeństwem IT.


Zarządzanie Bezpieczeństwem IT – Nauka & Biznes

Zarządzanie bezpieczeństwem i ochrona danych są aktualnie ogromnym wyzwaniem i wysiłkiem organizacyjnym, wymuszonym nie tylko przez pragmatyzm, ale również przez regulacje prawne (np. RODO, NIS). Tematyka konferencji zorientowana była na przedstawienie modelowania biznesowego i modelowego podejścia do tworzenia zabezpieczeń w oparciu o najlepsze praktyki związane z zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i aktywne uczestnictwo.