Badanie na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich

Informujemy o badaniu "Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych", które na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzane jest na uczelniach wyższych w całej Polsce.


Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) – zarówno do tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/molestowaniem seksualnym, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do udziału w badaniu zaproszeni są również uczestnicy wymiany studenckiej.

Do badania wylosowano studentów kierunków studiów realizowanych na poszczególnych wydziałach (studenci 2. i 3. roku studiów I stopnia oraz studenci 1. i 2. roku studiów II stopnia):

  • Wydział Ekonomii, kierunki:Ekonomia, Gospodarka przestrzenna;
  • Wydział Finansów i Ubezpieczeń, kierunek: Finanse i Rachunkowość;
  • Wydział Informatyki i Komunikacji: kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
  • Wydział Zarządzania, kierunki: Analityka gospodarcza (k. unikatowy) oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (k. unikatowy).

Badanie jest w pełni anonimowe. Aby wziąć udział w badaniu, kliknij w poniższy link: badania.pbs.pl/studenci.pg