I miejsce studenta w 42. Studenckiej Konferencji Naukowej

Student studiów 2 stopnia na kierunku Analityka Gospodarcza, Adam Chwila, zajął I miejsce w czasie 42 Studenckiej Konferencji Naukowej: "Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów w sesji Zarządzanie i Inżyniera Produkcji". Nagrodzona prezentacja nosiła tytuł: "Predykcja liczby wybudowanych domów na podstawie danych przekrojowo-czasowych. Naszemu studentowi serdecznie gratulujemy!