Kompleksowa analiza rynku w wykonaniu NKL Dialog

Członkowie Naukowego Koła Logistyki Dialog po raz kolejny wykonali dla portalu log4.pl całą część analityczną corocznego raportu dotyczącego rynku wózków widłowych w Polsce. Projekt był doskonałą okazją do rozwijania zdolności analitycznych oraz wprowadzenia w praktyce reguł zarządzania projektami.


Prace nad publikacją trwały przez 4 miesiące i wymagały zaangażowania 8-osobowego zespołu.

Wartym zaznaczenia jest fakt, że członkowie Koła przy realizacji projektu zdecydowali się w praktyce zastosować swoją wiedzę na temat zarządzania projektami i zastosowali narzędzie z zakresu project management w postaci tzw. tablicy KANBAN, która usprawniła działania analityczne zespołu.

Wykonanie projektu pozwoliło nie tylko na wprowadzenie w praktyce reguł zarządzania projektami, ale również doskonalenie przez członków Koła swoich umiejętności analitycznych, przedstawiania wyników analiz w przejrzysty sposób oraz zaawansowanego wykorzystania MS Excel. Dane wykorzystane do przeprowadzenia analizy zostały udostępnione głównie przez Urząd Dozoru Technicznego oraz World Integrated Trade Solution.

Członkowie zespołu: Kacper Caniboł i Kinga Konstanty w roli koordynatorów, Anna Woźnica, Natalia Malik, Anna Kulawik, Armin Brauner, Michał Kaim oraz Andrzej Hanusik.

Pełny raport Widlak List 2017