Sukces Naukowego Koła Logistyki DIALOG

7 czerwca 2018 roku członkowie Naukowego Koła Logistyki DIALOG brali udział w 42 Studenckiej Konferencji Naukowej odbywającej się w murach Politechniki Częstochowskiej. Konferencja ta, organizowana na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, ma charakter cykliczny.


Referaty prezentowane w ramach Studenckiej Konferencji Naukowej obejmują szeroki zakres tematyczny, przez co umożliwiają wymianę poglądów i rozwój wiedzy w różnych dziedzinach. Sprzyjają temu również kontakty osobiste i spotkania koleżeńskie, które owocują pogłębieniem współpracy interdyscyplinarnej. W tym roku na konferencję zgłoszono łącznie prawie 140 referatów. Prace były prezentowane na posiedzeniach poszczególnych sekcji Konferencji i opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Zaznaczyć trzeba, że w tegorocznej konferencji referat członków Naukowego Koła Logistyki DIALOG Anny Woźnicy oraz Andrzeja Hanusika zatytułowany "Logistyczne aspekty lotów kosmicznych" zajął III miejsce w konkursie na najlepszy referat w sesji tematycznej "Zarządzanie i inżynieria produkcji"!

Konferencja była idealna okazją do poszerzania wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauki, prowadzeniu dyskusji akademickich oraz poznawaniu przedstawicieli różnych środowisk naukowych.