V edycja konkursu "Podatkowi liderzy"

Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów organizuje konkurs, w którym nagrodą dla 6 laureatów jest możliwość odbycia płatnych staży w Ministerstwie Finansów (wynagrodzenie – 3.000 zł).


V edycja konkursu liderzy przyszlosci

Zadaniem stażystów będzie wspieranie zespołu pracującego nad ustawami uszczelniającymi polskie prawo podatkowe.

Zgłoszeń należy dokonywać mailowo, na adres praktyki@mf.gov.pl, w załączniku przesyłając:

  • wypełnioną kartę zgłoszenia do udziału w konkursie.Życiorys, z wyszczególnieniem:

    • zdanych przedmiotów podatkowych i ekonomicznych,
    • umiejętności językowych, szkół prawa obcego, lektoratów języka zawodowego,
    • stypendiów zagranicznych, odbytych praktyk zawodowych.

  • kopię (skan) dokumentu potwierdzającego status studenta lub absolwenta (legitymacja lub dyplom).
  • pracę konkursową pt. "Nierówności w podatkach” (nie więcej niż 2 strony, czcionka 12).

Termin przesyłania zgłoszeń: 16 czerwca 2019 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.