Wygraj staż w konkursie "Asy rynku finansowego"

Zapraszamy studentów i absolwentów kierunków prawniczych i ekonomicznych do konkursu o płatny staż w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Uczestnicy przedstawią swoje pomysły na zmiany w regulacjach dotyczących polskiego rynku finansowego.


Interesujesz się rynkiem finansowym? Chcesz brać udział w tworzeniu regulacji przyczyniających się do jego rozwoju? Zapraszamy do udziału konkursie "Asy rynku finansowego".

Jest on formą kampanii informacyjnej wśród studentów i absolwentów nt. bieżących problemów i wyzwań związanych z polskim rynkiem finansowym oraz jego znaczeniem dla rozwoju gospodarczego kraju.

Pracę konkursową "Co trzeba zmienić w regulacjach, by polski rynek finansowy stał się europejskim liderem?" (praca nie może przekroczyć trzech stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) wyślij do 5 lipca 2017 r. na adres sekretariat.fn@mf.gov.pl. Do pracy dołącz CV, podpisaną kartę zgłoszenia oraz kopie dokumentów potwierdzających status studenta/absolwenta studiów prawniczych lub ekonomicznych.

Komisja konkursowa wyłoni osoby, które następnie wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 28 lipca 2017 r.

Laureaci konkursu otrzymają:

  • płatny staż w Ministerstwie Finansów przy pracy nad regulacjami rynku finansowego,
  • szkolenia niezbędne do odbycia stażu.

Więcej informacji